Home

Sa se determine valorile parametrului real m astfel incat ecuatia

Sa se determine valorile reale ale parametrului m astfel incat ecuatia xx+mx + 9= 0 sa admita doua solutii reale egale. - 268544 Imi puteti explica ce este parametrul real m in ecuatie? De exemplu: mx-2=m+x. Multumesc Salut,În astfel de ecuaţii, m este considerată o valoare cunoscută, care practic creează o familie de ecuaţii. Adică în loc să rezolvi 1000 de ecuaţii de genul:1*x - 2 = 1 + x2*x - 2 = 2 + x3*x - 2 = 3 + x...1000*x - 2 = 1000 + xDin 1000 de ecuaţii a fost creată una singură, o familie de. Sa se determine valorile parametrului real astfel incat ecuatia sa aiba toate radacinile reale. Sa se arate ca daca ecuatiile. au o radacina irationala comuna, atunci . Se da ecuatia . Sa se determine valorile lui pentru care ecuatia are ambele radacini intregi si pozitive. In acest caz, sa se rezolve ecuatia. Sa se determine valorile lui. Sa se determine valorile lui m astfel incat ecuatia : ( m −3) x2 - 2( 3m −4) x + 7m - 6 = 0 sa aiba radacini reale . Exercitiu : Fie fractia aiba E= 2 x + ( m +1) x + m + 2 2 x +x +m. Sa se determine m astfel incat fractia E sa sens si sa fie pozitiva pentru orice x ∈ R . Exercitiu : Sa se determine parametrul m ∈ R astfel incat intre.

Sa se determine valorile reale ale parametrului m astfel

Sa se determine valoarea parametrului real b si coordonatele punctului de tangenta. (6 puncte) Solutie. Ecuatia tangentei la elipsa astfel incat f(x) = ax x2 +3x+b2: Sa se determine a; b astfel incat valorile in punctele de extrem sunt egale cu. Sa se determine valorile lui m astfel incat ecuatia : m 3 x2 - 2 3m 4 x 7m - 6 0. sa aiba radacini reale . Exercitiu : x m 1 x m 2 2 Fie fractia E= . Sa se determine m astfel incat fractia E sa aiba x x m 2. sens si sa fie pozitiva pentru orice x R . Exercitiu : Sa se determine parametrul m R astfel incat intre radacinile ecuatiilor urmatoare. Sa se determine astfel incat graficul functiei sa contina punctul . Sa se determine functia al carei grafic trece prin punctele si . Se considera functia . Sa se determine valorile lui x pentru care . Sa se determine valorile reale ale numarului m stiind ca valoarea minima a functiei este egala cu 2 25). 6 5 -2+xx 27). 21 - x2 - 3x + m x mmx sa nu aiba nici o solutie .Exercitiu:Sa se determine valorile luimastfel incat ecuatia:( ) ( )0 6 74 3 2 3 - -2 + mx m x m Sa se determine valorile lui m asa incat inecuatia : mx2 m 1 x - m 2 0 sa nu aiba nici o solutie . Exercitiu: Sa se determine valorile lui m astfel incat ecuatia : m 3 x2 - 2 3m 4 x 7m - 6 0 sa aiba radacini reale . Exercitiu: Fie fractia E = 2 2 1 2 x x m x m x m . Sa se determine m astfel incat fractia E sa aib

Imi puteti explica ce este parametrul real m in ecuatie

 1. e valorile reale ale lui m astfel încât punctele A(1,3), B(2,5) _iC(3,m) s S se de ter
 2. e valorile parametrului real m ştiind că graficul funcţiei f : |R→|R, f (x) = x^2 + mx − 2m intersectează axa Ox în două puncte situate la distanţa 3 . Sus. sindex. junior. Mesaje: 256. Membru din: Sâm Iul 17, 2010 7:55 am
 3. e valorile parametrului real m astfel incat ecuatia (eroare: eq.1/34362)$2m{ x }^{ 3 }-5x-12m=0$ sa aiba cel putin o radacina reala in intervalul (1,2). gauss Grup: Ad

Ecuatii de gradul al II-lea - referatele

 1. e valorile lui m astfel incat 2 + 2 = x1 x2 18 5) Sa se deter
 2. ati valorile reale ale parametrului m, astfel încât ecuatia sä aibä cel pulin o rädäcinä întreagä. b) Existä valori reale ale lui m, astfel încât ambele rädäcini sä fie întregi? 20. Dacä m e , atunci ecuatia: (mx — = 2 —x are rädäcini reale
 3. e parametrii reali m ~i n astfel incat ecuatia. x4 _x3 _mx2 -x+n = 0 sa aiba riidacina dubla x = 1 ~i sa se rezolve ecuatia data. ~ Sa se deter
 4. e punctul de intersecŃie al dreptei de ecuaŃie y f . 18. Să se demonstreze că ecuaŃia x2−2 x+1+ a2=0 nu admite soluŃii reale, oricare ar fi a0R*. 19. Să se deter
 5. at astfel încât inecua¸tia mx2 +(m+1)x+m−1 >0 S˘asedetermne aastfel încât I sa˘ fieunintervaldelungime
 6. e m astfel incat radacinile ale ecuatiei sa verifice relatia . b) sa se deter
 7. e a,b,c astfel Să se discute după valorile parametrului real m numărul rădăcinilor reale ale ecuaţiei 3 8 6 24 0.x x x x m4 3 2 Soluţie. Utilizăm şirul lui Rolle. Să se deter

5. Sä se determine ecuatia dreptei care trece prin punctul si intersecteazä axa Oy in punctul de ordonatä 4. 5. Se considerñ dreptele distincte dl + 2 y = 2 : 8x + ay = 4 . Sä se determine valorile parametrului real a astfel încât dreptele dl si d2 sä fie paralele. 5. În reperul cartezian xOy se considerä punctele A (—1 x2 x m 0. Să se determine m R astfel încât ecuaţia să admită soluţii de semne contrare. 16. Se dă ecuatia 22m x m m x m m 1 6 6 0, Z; a)Sa se determine valorile lui m pentru care ecuatia are ambele radacini intregi si pozitive. In acest caz, sa se rezolve ecuatia. b)Sa se determine valorile lui astfel incat 22 12 1 1 7 18 m x 1. Sa se determine valorile lui m asa incat inecuatia sa nu aiba nici o solutie: mx^2+(m-1)x-(m-2)>0 Am pus conditia ca delta sa fie <0 de unde, b^-4ac<0 => (m-1)^2-4m(-m+2)<0 => m^2-2m+1+4m^2-8m<0 => 5m^2-10m+1<0. De aici? 2. Sa se determine valorile lui m astfel incat ecuatia sa aiba radacini reale: (m-3)x^2 -2(3m-4)x+7m-6=0. Conditia, delta. Se considerǎ funcţia f : R → R, f (x) = x3 - 3x + 2. 34 f+100 DE VARIANTE PROPUSE PENTRU BAC MATEMATICĂăM1ă- 2014 WWW.MATEINFO.RO W f ( x) 2 x 1 3 5p a) Sǎ se calculeze dx . 5p b) Sǎ se calculeze W 0 x 13 2 dx . W 1 f ( x) 5p c) Sǎ se determine valorile fmin , respectiv fmax .

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. unde m este real a) sa se determine m real pentru care solutia sistemului este (1;2;-2). b) sa se rezolve ecuatia 2 1 1 2 2 1 4 7 , 14 mm m unde este real. c) pentru m=4 sa se rezolve sistemul . 6. Se consideră sistemul ° ¯ ° ® ­ 2 0 1 1 x y z x y z x y mz a). Să se determine parametrul real m astfel încât sistemul să fie compatibil. 64 Sa se determine valorile reale ale parametrului real a pentru care from MATH 23 at Alexandru Ioan Cuza University. Sa se determine valorile reale ale parametrului real a pentru care functionala patratica V: x* = a punct fix astfel incat a = lim xn cu Xo fixat §i Xn+1 = f(xn). n~oo 1 Pentru Xo = 0 avem X1 = f. 2. S a se determine valoarea parametrului real m pentru care x = 2 este solut˘ie a ecuat˘iei x3 +mx2 2 = 0. (5 pct.) a) 1; b) 1 2; c) 3; d) 3 4; e) 5 2; f) 3 2. Solut˘ie. ^Inlocuind solut˘ia x = 2^ n ecuat˘ie, obt˘inem: 8+4m 2 = 0, 4m = 6, m = 3=2: 3. S a se determine m 2 R astfel^ nc^at funct˘ia f(x) = {x+2m; x 0 m2x+4; x > 0 s a e.

Sa se determine pentru ce valori ale parametrului real m functia f: R ® R, f(x) = e x (m - 3x - x 2) este monoton descrescatoare pe R. (10 puncte) 10. Descompuneti in factori ireductibili polinomul P(X) = X 4 + 13X 2 + 36 peste multimea C. (9 puncte) 11. Aria sectiunii diagonale a unei piramide patrulatere regulate este S a. Sa se determine doua elemente astfel incat b. Sa se arate ca functia morfism intre grupurile este un izo si c. Calculati 9 Prof. Duta Mihaela, Rm. Valcea 4. Fie functia a. Artati ca functia , este o primitiva a functiei b Sa se determine valorile lui m astfel incat ecuatia : ( m −3) x2 - 2( 3m −4) x + 7m - 6 = 0 sa aiba radacini reale . Exercitiu : x + ( m +1) x + m + 2 2 Fie fractia E= . Sa se determine m astfel incat fractia E sa 2 x +x +m aiba. sens si sa fie pozitiva pentru orice x ∈ R . Exercitiu : Sa se determine parametrul m ∈ R astfel incat intre. a) Sa se rezolve sistemul. b) Sa se afle valorile parametrului m pentru care sistemul admite radacini reale. Rezolvare. a) Se inmulteste ecuatia a doua cu 2 si se aduna la prima ecuatie se obtin urmatoarele sisteme echivalente cu sistemul dat. Se scriu ecuatiile de gradul al doilea. si. Solutiile sistemului sun

Ecuatia De Gradul Doi [dx258dq76l2p

Functii continue. Exemple si exercitii rezolvateale functiilor continue intr-un punct. Metoda de rezolvare a continuitatii, Darboux. Continuitatea unei funcţii într-un punct. Cand o functie este continua, sau cand o functie este discontinua, intr-un punct sau pe o multime de continuitate Sä se determine valorile numäftllui real mpentru care punctul A(m,4) apartine graficului functieif 2. Sä se determine numerele reale m pentru care punctul A(m, —l) apartine graficului functiei f : R —YR , f (x) — x2 —3x+l. 2. Ecuatia .r2 — x+ m = O are solutiile si x2. Sä se determine numärul real m pentru car Puncte de extrem local ale unei funcții, puncte critice, determinarea punctelor de extrem si ale punctelor critice, exercitii rezolvate, Observatie: Pentru determinarea punctelor de extrem se urmeaza pasii: Pas1: Se calculeaza derivata functiei si se rezolva ecuatia atasata acesteia: f'(x)=0, astfel se gassc punctele critice. Pas2: Se face tabelul de variatie ( semn) a derivatei si punctele.

Sa se determine valorile parametrului real m astfel incat matricea : sa fie inversabila pentru orice . Exercitiul 6 : Se considera matricea : . a). Calculeaza determinantul si rangul matricei A ; b). Calculeaza si sa se verifice identitatea : ; c). Arata ca matricea este inversabila si calculeaza-i inversa S a se determine m astfel încât aceast a lege s a fi e asociativ a a m 1 b m 1 from AUDIT 143 at Ovidius University - Campus 19. Să se determine valorile reale ale m ştiind că soluţiile şi ale ecuaţiei x (m2 3)x 3 0 verifică egalitatea 1 2 1 x 2 7. 20. Să se determine valorile reale ale parametrului m astfel încât ecuaţia x2 mx 9 0 sadmită două soluţii egale. 21. Să se arate că soluţiile şi ale ecuaţiei x2 x 1 0 verifică relaţi 1. Sa se determine multimea valorilor parametrului real m pentru care ecuatia (2−3m)x2 −2mx+1−m = 0 are radacinile reale si distincte. a) m ∈ (−∞,1)\{2 3}; b) m ∈ (2,∞); c) m ∈ (−1,2)\{2 3}; d) m ∈ (−1, 1 2); e) m ∈ (1 2,2)\{2 3}. 2. Multimea solutiilor reale ale ecuatiei lg(8−x3) = 3lg(2−x) este Diagonala unei prisme patrulatere regulate are lungimea 3,5cm,iar diagonalele fetei laterale are lungimea 2,5cm.Sa se afle volumul prismei ? va rog sa se determine valorile parametrului real a astfel incit : a+1 iata ce am primit eu, dupa Schema lui Horner, din pacate am primit si cu rest, ceea ce imi si impiedica sa rezolv ecuatia: x^3.

Subiecte simulare bacalaureat 2014. 1) Sa se rezolve ecuatia. 2) Sa se determine toate valorile reale ale lui x pentru care . 3) Sa se determine valoarile reale ale numarului m, astfel incat reprezentarea grafica a functiei sa fie tangenta la axa Ox. 4) Sa se rezolve ecuatia a) Sä se arate cä, dacä matricea X € M 2 (n) verifica relatia atunci existä ven astfel incât X = b) Si se arate cä n , unde Xn — c) Sä se rezolve in multimea M: (V) ecuatia X3 = 2. Se considerä a Z, polinomul f +aX+3 Z7 a) Sä se verifice dacä, pentru orice b Z, , b are loc relatia b6 b) Sä se aratecä x6+5= x3 —4) x 3 +4 , Y x.

Exerc 3) Determinati m, astfel incat graficul lui f(x) = sa fie deasupra axei OX. Graficul nu intersecteaza axa OX ,daca nu avem solutii, deci . (conditia 1) Mai trebuie ca coeficientul lui 2 x sa fie >0, deci >0.(conditia 2) a = , b = -3 , c = 4 = = 9 - 16 , < 0 deci m 16 9, adica 16 9 m! din conditia 1 si 2, se obtine ca 16 9 m!, deci ¸ ¹. 4. (8 p) Sh se determine toate numerele complexe z e C care verificå ecuatia lim cos — — 2i c) z = — 2x— a x —ax+l, x Sl d): —2i 5. (9 p) Sä se calculeze: f:R-+R, Sä se determine valorile parametrului real a pentru care f este continuä pe R Să se determine coordonatele punctului C (AB)astfel încât 2 CB CA 28) Să se determine numerele reale m şi n pentru care punctele A(3,-1) şi B(1,1) se află pe dreapta de ecuaţie x + my + n = 0. 29) Să se determine numărul real m pentru care punctul A(2,3) se află pe dreapta de ecuaţie 2x - y + m = 0 Sa se rezolve ecuatiile exponentiale 1 Sä se determine valorile parametrului real m pentru care sistemul: x+y+m.z=2 sä fie compatibil determinat. a) me R b) me {0,5}; c) m > -1; d) m < 2; e) Fie X e M 2 (R), solu!ia ecuatiei matriceale 12 21 Calculati D, determinantul matricei X. 14; b D=25; c D=-4; d D=7; e f) {0,2}. Fie f: R + R, f(x

47) Determinati punctele de intersectie ale parabolelor: si . 48)Fie .Determinati astfel incat graficul functiei f sa nu intersecteze axa Ox. 49) Aflati astfel incat punctual sa se afle in cadranul II. 50) Fie ecuatia: cu radacinile x1 si x2 AL - 017 Fie funcţia de gradul al doilea f ( )x =mx2 − 2m−1 x +m−1 m, ()m ≠0 . Să se determine m astfel încât vârful parabolei asociate acestei funcţii să se găsească pe prima bisectoare. a) 4 1 m = b) m =4 c) 2 1 m = d) m =2 e) 6 1 m = f) 6m deci infasuratoarea este elipsa. b 2 y 2 + a 2 x 2 = p 2 sau. = 1 (1.7) 2. Aplicatii la cama mecanismului inchizatorului. Pentru a realiza o cadenta de tragere cat mai mare este necesar ca la unele tipuri de armament sa se transmita inchizatorului o cantitate suplimentara de energie cinetica

Ecuatia de Gradul Doi - es

Se cere : a) Sa se determine valorile lui ∝ pentru care matricea ˙ este nesingulara. b) Pentru ∝ = 2 , sa se gaseasca inversa matricei ˙. Mulțimea valorilor parametrului real a, pentru care sistemul numere reale , astfel incat dreapta y = 1 @ x +1 sa fie asimptota la graficul functiei f : D ->R , f(x) = , D =A,.S)C. Sa se. 3. Sa se determine m 2R astfel incat inegalitatea x2 + x+ m < 0 sa se veri ce pentru orice valoare reala a variabilei x. Parte II 1. Fie ecuatia x2 + x 5 = 0. Notam radacinile ecuatiei cu x 1 si x 2 si, pentru orice n 2N notam S n= xn 1 + xn2 (a) Sa se calculeze S 2 si S 3. (b) Sa se calculeze x 1 x 2 + x 2 x 1. 2. Se considera functia f : R. Test online functia de gradul i. Ecuatia tangentei la graficul functiei intr un punct a. R r f x 3x 6. încearcă să rezolvi acest test cu zece întrebări. Sa se determine valorile reale ale lui m pentru care graficul functiei este tangent la axa ox. 2 determinati m astfel incat graficul lui f x x2 mx 4

Functii. Programa M2 - rasfoiesc.co

Se mai poate scrie. Daca atunci astfel incat. Problema 4 (1/187) Fie matricea asociata unui operator liniar, , in baza canonica. a) Sa se calculeze valorile proprii ale lui. b) Este diagonalizabila? c) Sa se determine vectorii proprii ai lui. d) Sa se diagonalizeze matricea si sa se calculeze , 3) 6Să se determine I Ð 4 astfel încât T F : I F3 ; T E I F3 P0 pentru orice T Ð 4. ) Determ luţiile întregi ale inecuaţiei ; 6. E T7 O0. dicaţie: soluţia inecuaţiei se intersectează cu mulţimea numerelor întregi.) 5) Se consideră \ 4, B : T ; L T 6. 4 T E3. Să se demonstreze că B : T ; R F1, oricare ar fi numărul real Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: Culegere de probleme de matematica, Author: matematica2009, Length: 414 pages, Published: 2009-03-2 Sa se determine valorile parametrului real m astfel incat multimea: sa aiba un singur element. Solutie. Notand , pentru ca ecuatia sa aiba o singura solutie pe intervalul ne situam in cazul II) de mai sus, in conditiile in care (cazul il vom studia separat, deoarece functia data degenereaza intr-o functie de gradul intai) Sa se determine valorile parametrului real astfel incat ecuatia sa aiba toate radacinile reale. Sa se arate ca daca ecuatiile. au o radacina irationala comuna, atunci . Se da ecuatia . a) Sa se determine valorile lui pentru care ecuatia are ambele radacini intregi si pozitive. In acest caz, sa se rezolve ecuatia

Ecuatia de Gradul Doi - [DOC Document

Sa se determine valorile parametrului real astfel incat ecuatia . sa aiba toate radacinile reale. Sa se arate ca daca ecuatiile. au o radacina irationala comuna, atunci . Se da ecuatia . a) Sa se determine valorile lui pentru care ecuatia are ambele radacini intregi si pozitive. In acest caz, sa se rezolve ecuatia 3. Să se determine valorile reale ale parametrului m astfel încât ecuaţia x 2 mx 9 0 să admită două soluţii reale egale. 4. Să se determine valorile reale ale numărului m ştiind că soluţiile x1 şi x2 ale ecuaţiei. x 2 mx m 2 0 verifică egalitatea 2x1 x2 x1 x2 . 1 1 5 4. Sa se determine valoarea parametrului real m astfel încât matricea A = 0 @ 1 0 1 x 1 2 1 x m 1 A sa -e inversabil a pentru orice x real Să se determine valorile parametrului real B, astfel încât funcția f să fie continuă în B = 1 . Pregătire Admitere - Algebră şi analiză matematică; 27.04.201 Sa se rezolve ecuatia diferentiala : c. 2 ____ 39. Sa se rezolve problema Cauchy Sa se determine parametrul real pentru care schimbarea de functie a. 139 aduce ecuatia diferentiala Sa se precizeze valoarea parametrului real astfel încât schimbarea de fun d

(Variante Bac, 2001) 24, Determinati valorile parametrului real m pentru care ecuatia mx? — 2(m — 2)x — m — 10 = 0 are doua solutii reale de semne contrare. (Variante Bac, 1998) 25. Determinati valorile parametrului real m pentru care ecuatia 4mx + 4(1 — 2m)x + 3(m— 1) =0 are solutii reale strict pozitive. (Variante Bac, 1998) 26 Si pentru ca nu vrem sa facem multe inmultiri, vom scrie prima ecuatie in functie de y y si apoi vom inlocui in a doua. − y = x − 3 2-y = x-3 2. Dar ne ramane un y y cu −-in fata. De aceea putem inmulti ecuatia prin − 1-1. In a doua ecuatia pentru a face calculul mai usor, putem inmulti cu 1 2 1 2. Iar dupa acestea ne va rezulta sistemul Sa se determine a si b astfel incat matricele A si B sa aiba acelasi rang: A = 0 @ 1 2 Sa se rezolve si sa se discute dupa valorile parametrului real a. 20. Se considera sistemul. 3 x+y +mz = 1+ m mx+y +z = m mx+z = 2;m 2 R. (a) Sa se scrie matricea A a sistemului pentru m=0 si sa se calculeze An

valorile fu ncÛiei intr| în V. În aceast| interpretare mai descriptiv| (Õi mai intuitiv |) nu am mai indexat vecin|t|Ûile cu elementele respective. S| mai observ|m c| prin oricare vecin|tate V a valorii funcÛiei se înÛelege o vecin|tate oricât de mic|, în timp ce U va fi o vecin|tate suficient de mic| în jurul punctului 5p 5. Se consider dreptele distincte d ax y1: 2 2+ = i d x ay2:8 4+ = . S se determine valorile parametrului real a astfel încât dreptele d1 i d2s fie paralele. 5p 6. S se calculeze lungimea medianei duse din vârful A al triunghiului ABC tiind c A B( ) ( )2,3 , 2,0 i C( )0,2 . Varianta 9 Uite totusi o sugestie. Acel m se numeste parametru. Asadar presupui m fixat si rezolvi ecuatia. Solutiile vor fi in functie de m. Apoi pui conditia ca solutiile sa fie ambele mai mari ca -3 si aici rezolvi doua inecuatii x1(m)>-3 si x2(m)>-3. Apoi faci reuniune intre cele doua intervale. Succes 1.Să se determine valorile numărului real x, ṣtiind că lgx, 1 2 ṣi , x sunt termenii consecutivi ai unei progresii aritmetice. 5p 2. Determinaṭi valorile parametrului real m, ṣtiind că parabola asociată funcṭiei f:,o x1 2 se află situată deasupra axei OX. 10p 3. Să se rezolve în inecuaţia 1 1 1 x d . 5p 4. Calculaṭi 1 23. 2.Sa se determine m real astfel incat sistemul liniar omogen , sa aiba si solutii nenule. a) m=0 b) m c) m=3 d) m= -3 e) m=1 f) m=5 3.Sa se calculeze I= , unde [u] reprezinta partea i 23523m127x ntreaga a lui u

Să se determine valorile parametrului real M - Forum

 1. Se afişează valorile: 32 125 0 81. 7. Se numeşte cifra de control a unui număr cifra care se obţine din însumarea cifrelor unui număr, apoi suma cifrelor acestei sume, ş.a.m.d. până se obţine un număr format dintr-o singură cifră. Spre exemplu pentru numărul 589 cifra de control este 4, astfel: 5+8+9=22, apoi 2+2=4
 2. Observati ca in cazul impartirii, ca sa o efectuam am inmultit atat dempartitul cat si impartitorul cu o putere a lui 10, astfel incat la impartitor sa obtinem un numar natural. Si astfel am obtinut rezultatul 2. Sau putem sa transformam fractia zecimala in fractie ordinara, adic
 3. e abscisa x 0 a punctului de pe gra-cul func‚tiei f unde tangenta este paralela cu dreapta care une‚st
 4. ati toate valorile parametrului m astfel incat functia sa aiba doua puncte de extrem. ,an termenii unei progresii geometrice strict crescatoare de ratie q.Stiind ca a0=1 si an+1=3an-2an-1 sa se.
 5. e submulţimea maximă de puncte coliniare. 3.23. Se dă o mulţime M de n puncte în plan. Să se deter
 6. e parametrul real m astfel incat ecuatia mx^2-2(m+1)x+m-5=0 sa nu aiba solutii reale Answer. Grenwave February 2019 | 0 Replies . Sa se afle cat reprezinta 60% din aria unui patrat cu.
 7. e valorile parametrului real a pcntru carc (VI, v3) este o bazá a R-spag,iului vectorial R3 SUBIECTUL Il. Analizå matematicå Fio f : D —+ R, f (x) = In (I — :r2), unde D C R oste domeniul maxim dc definitic al Illi f. a) Sá se deter

cerere pt 2probleme - Pro Didactic

O funcție se numește funcție monotonă dacă este crescătoare sau descrescătoare. De exemplu, funcția modul a numerelor reale, definită prin relația. este o funcție descrescătoare pe intervalul (-∞,0), dar crescătoare pe intervalul (0,+∞). Într-adevăr, dacă x1,x2<0 sunt două numere negative astfel încât x1≤x2, atunci Sa se determine în câte zerouri se va termina produsul acestora, fără a calcula efectiv produsul. Ex: 12, 35, 30, 75 → 3 zerouri; Sa se calculeze nm efectuand mai putin de m-1 inmultiri. (Atentie la valorile n şi m, ca rezultatul sa nu depaseasca cel mai mare int (232)!. Ex: se poate calcula cel mult 231, 320, 513, etc. 14.Se considera spatiul vectorial real pe care se defineste produsul scalar.Sa se calculeze unghiul dintre si. Rezolvare: Se stie ca Aplicand formula de integrare prin parti,obtinem: si. Rezulta ca. 15.Fie spatiu euclidian real.Sa se arate ca o norma asociata unui produs scalar pe satisface relatia. Rezolvare: Fie .Atunci ceea ce trebuia.

ECUATII DE GRADUL AL II-lea by Iuliana Niculaie - Issu

ECONOMIE-clasa a XI a-Fișe de lucru , documentare,autoevaluare și evaluare 80 Aplicația 5 De la începutul anului 2013 prețurile produselor din coșul de consum au crescut cu 3%.Ce salariu ar trebui să primească un lucrător care , tot la începutul anului câștiga 2000 lei/lună, astfel încât salariul său real să nu se modifice(să. La emitator se stabileste o coresondenta intre valorile posibile ale parametrului informational si informatie. este o functie ce urmeaza sa fie determinate astfel ca xf(t) sa satisfaca ecuatia (1.98). Se gaseste: Înlocuind (1.101) si (1.103) în (1.99) se obtine: Sa se determine raspunsul la impuls al sistemului descris de ecuatia si. Prezentam noi probleme care se rezolva cu ajutorul ecuatiilor, dar si cum calculam ecuatia unei drepte care trece prin doua puncte distincte, cat si exercitii simple pentru clasa a IV a. Pe deasupra mai prezentam si exercitii rezolvate cu progresii aritmetice, adica aflarea primilor n termeni ai unei progresii aritmetice. Prima problema

FUNCTIA DE GRADUL AL DOILEA - rasfoiesc

Sa se determine m - Pro Didactic

Sa se determine X din AX=B. Sa se determine m real astfel incat A sa fie inversabila. Sa se arate ca exista o singura valoare a lui x astfel incat A sa nu fie inversabila. 1-Problema 1 ; 2-Problema 2 ; 3-Problema 68. Sa se determine partitiile unui numar pt care suma inverselor obtinute este subunitara. Ex. n=5 3+2=5 si 1/3+1/2=1 si <= p+1. Cate astfel de numere sunt? 69. Sa se determine cate numere cu cifre distincte sunt. 70. Plata unei sume in bancnote de n tipuri. Solutia cea mai scurta. 71 Astfel, la o temperatură de 15 0 C rezultă vânzări estimate de 866.282,89 RON. y = 42.790,682 * 15 + 224.422,66 = 866.282,89 RON. Coeficientul de corelaie. Este important să se determine câtă acur&teprezintă o anumită ecuaţie pentru previziunile realizate. Un element foarte important în acest sens este R pătrat (R Square din.

(PDF) Culegere-Online-Matematica-Bac-m1-2014 Simona

a) Sa se calculeze A+3B. b) Sa se demonstreze ca matricea A verifica egalitatea A2 +5 I 2 =4A unde A2 = A∙A. c) Sa se rezolve ecuatia matriceala A∙X = B, unde X ∈ 2 (ℝ). 5p 5p 5p 2. Fie polinomul f m = (m+1)X 3-2mX 2 +3X-1 ∈ℝ[X]. a) Determinați ℝ dacă polinomul f are rădăcina x 0 = -1 b) Pentru m = 1,calculați suma. Se citeşte un număr natural n. Să se scrie un algoritm prin care să se calculeze şi să se afişeze cifra de control al lui n. Cifra de control se obține calculând suma cifrelor lui n, dacă suma este mai mare ca 10 vom calcula din nou suma cifrelor, s.a.m.d., până când se obţine o singură cifră. Exemple: Pentru n=1234, se va.

Culegere matematica_Bacalaureat 2013 M_mate-info by