Home

Dileme etice in cercetare

DILEME ETICE ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFIC (CIOMS, 2016, pp.37-38); DILEME DESPRE DILEME Ce facem atunci când, în activitatea noastră de cercetare, ne aflăm în fața unei dileme morale cu privire la admisibilitatea obiectivelor sau a tehnicilor de cercetare? Pasul 1: ne blocăm Apelăm la Discuții cu colegi sau profesori Consultăm. unei multitudini şi varietăţi de coduri şi norme etice în cercetare atât la nivel naţional cât şi zonal sau mondial.4 2. Probleme etice generale ale cercetării Conducerea ştiinţei se bizuie pe principii de bază valabile în toate ţările şi în toate disciplinele ştiinţifice

dilemei etice a fost avansată ca punct de reper în răspunsurile subiecților. Principalele con-cluzii ale studiului sunt: 1. pentru perioada comunistă, răspunsurile au evidențiat mai multe categorii de dileme: dileme legate de activitățile pedagogice (didactice-evaluare); dileme legate de cercetare, dileme legate de relații. 2 În majoritatea codurilor etice referitoare la cercetare şi inovare sunt formulate o serie de principii cu valoare universală, care ar trebui să stea la baza oricărui proiect de cercetare, atât în faza sa de elaborare, cât şi în cea de derulare ş Created Date: 11/10/2015 2:35:01 P

Etica în cercetare - UniBu

CODUL DE ETICĂ ÎN CERCETARE Ca instituţie ce face parte din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, care conduce Iaşi, cu toate facultăţile pe care le include, este responsabilă pentru respectarea normelor şi valorilor etice în cercetare-dezvoltare În Universitatea din București nu este permisă desfășurarea activtităților de cercetare care implică probleme etice sensibile și nu este tolerat plagiatul. Raportul anual al Comisiei de etică a UB include situația respectării eticii activităților de cercetare, se prezintă rectorului, senatului universitar și este un document public Principii si Responsabilitati Etice in Cercetarea Medicala Motto: mi dispare puterea cnd mi dispare moralitatea din mine (Goethe) ISTORIC Gndirea etica sistematica are diverse izvoare din tradiia religioasa din gndirea filozofica din practica medicinei Profesiunea medicala si-a formulat coduri alaturi de cele existente pentru alte activitati • Ghidează comportamentul în caz de dileme etice. • Influenţează crearea sentimentului de unicitate şi apartenenţă pentru membrii comunităţii universitare. • Promovează o imagine pozitivă a universităţii. 38 Cei care fac cercetare se ghidează după următoarele principii: • Demonstrează competenţă, integritate şi.

Efectul dilemei etice e eşecul moral: orice face agentul, face rău (sau nu face ceea ce trebuie, ceea ce e moral, să facă). S-ar putea să fie o iluzie că aceasta este o dilemă etică. E mai degrabă o punere a agentului decident în situaţia obiectivă de a nu putea alege liber între a ucide şi a nu ucide In aceași ordine de idei, la articolul 19 din Principiile Eticii î n cercetare din cadrul programului . Horizon 2020- Regulamentul de nființareî , stipulează acele principii etice catre trebuierespectate în sc activitățile de cercetare. De asemenea, se sublinează faptul că trebuie acordată o atenție deosebit Atelierul de etică în cercetare își propune să abordeze în regim participativ o serie de probleme etice din procesul cercetării. Colegii sunt invitati să reflecteze asupra aspectelor etice ale orientărilor teoretice utilizate, designului metodologic, producerii/ colectării datelor, strategiilor de analiză a datelor, precum și ale.

Prin stabilirea unor coduri etice, organizațiile profesionale mențin integritatea profesiei, definesc comportamentul așteptat al membrilor și protejează bunăstarea subiecților și a clienților. Mai mult decât atât, codurile etice îi oferă profesioniștilor îndrumări atunci când se confruntă cu dileme etice sau cu situații confuze Dilemele etice ale istoricului în zilele noastre. Etica are ca scop reglementarea prin norme etice a comportamentului unor reprezentanți ai diverselor grupuri sociale ce aparțin, de regulă, unei anumite profesii. Etica profesională include îndatoririle legate de activitatea profesională desfășurată în societate etice pentru analiza statistică elaborate de American Statistical Association (2016). În România, în activitatea de cercetare aderăm la standardele APA. În mod uzual, etica cercetării este percepută și tratată distinct de aspectele metodologice, da obligatorii pentru cadrele didactice, personalul de cercetare, personalul tehnico-administrativ, precum şi pentru studenţii universităţii. Acesta este un cod bazat pe mari principii etice, larg recunoscute. Alegerea principiilor etice s-a făcu Centrul de Cercetare în Etică Aplicată a apărut și își desfășoară activitatea în cadrul Facultății de Filosofie a Universității din București. CCEA este singura instituție din țară unde se studiaza discipline etice, de la teoriile morale clasice la roboetică și etica sexului. Centrul şi membrii săi îşi asumă rolul de a.

9. Principii Etice in Cercetarea Medicala - [PDF Document

Temele sale de cercetare se centrează pe probleme aparţinând eticii pedagogice, axilogiei Procesul de luare a deciziei etice în înv şi anumite dileme, cum ar fi: dileme ale relaţiilor dintre educatori, dileme ale relaţiei profesor-elev cercetare aplicativă în domenii cum ar fi agricultura, medicina, industria chimică şi dezvoltarea experimentală conducând la noi produse.1 Conform Ordonanței nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, diferite coduri etice și de conduită Deşi nici o ară nu a adoptat formal acest Cod, prevederile lui sunt respectate pretutindeni, atunci când se desfăşoară activită i de cercetare ştiin ifică cu participarea subiec ilor umani. În anul 1964 a fost adoptată, la Helsinki, Declara ia cuprinzând principiile etice ale cercetărilor medicale care folosesc subiec i umani

cercetare. În aceste condiţii, activitatea de cercetare are rolul de a însoţi în mod coerent şi logic demersul didactic, de instruire şi de formare a competenţelor reale şi obiective ale celor care sunt instruiţi, iar activitatea de cercetare prin rezultatele obţinute se doreşte a contribui l pe tema eticii și integrității în cercetare‖, era precizat destul de clar faptul că integritatea‖ se referă la internalizarea normelor etice de către cercetătorii individuali și la asumarea lor de către organizațiile academice. 5. Teoriile etice, moralitatea comună și cea profesional PARTICIPANȚILOR ÎN CERCETARE.....118 Samuel Matei, Ondine Lucaciu, Maria Aluaș. STANDARDE ȘI BUNE PRACTICI ÎN CERCETAREA DOCTORALĂ DILEME ETICE ȘI RECOMANDĂRI.....194 Daniela-Tatiana Agheorghiesei, Alexandru Țugui, Ion Copoeru PROVOCĂRILE MENTORATULUI ÎN SPIRITUL INTEGRITĂȚII ÎN DISEMINAREA. 13 Dileme etice în Alzheimer și alte demențe. Medicament 2021. Deoarece Alzheimer și alte tipuri de demență afectează capacitatea creierului de a lua decizii și de a-și aminti informații, acetea prezintă adeea divere dileme etice membrilor familiei și îngrij

(PDF) Etica în universităţi: Cum este şi cum ar trebui să

Dileme etice in activitatea de cercetare stiintifica - 2 ore 7. Proprietatea intelectuala - 2 ore Bibliografia -Sercan Emilia, Deontologie academica: ghid practic, Ed. Universitatii din Bucuresti, 2017 -Ghiatau Roxana, Codul deontologic al profesiei didactice, Ed. Sedcom Libris SA, 2011, Ias Solve complex problems, manage risk & make better decisions across your projects. A leader in the creation of geoscience analysis, modelling & collaborative technologies

Dilemele etice şi cadrele de evaluare morală CCE

38 Revista Română de Bioetică, Vol. 7, Nr. 3, Iulie - Septembrie 2009 DILEME ETICE ÎN PROCEDURILE MEDICALE INVAZIVE PARTICULARITĂŢI ÎN TEHNICA DE EXPLORARE A REFLUXULUI BILIA Subiect: dileme etice. Valentin Mureşan Un individ crescut la marginea societăţii pătrunde noaptea într-o casă şi fură bijuterii, apoi le vinde şi îşi cumpără o maşină cu care îşi duce familia într-o staţiune din străinătate. Acum fumează liniştit pe o terasă parțială a problemelor etice de care ne lovim în mod curent: într-o măsură semnificativă, de exemplu, ele vor fi diferite dacă facem cercetare de laborator sau pe subiecți vii, ori dacă lucrăm în special cu texte sau în arhive. Notând din start acest neajuns, credem totuși că oferim un instrument util, deși incomplet

1.1 Notiunea de etica Notiunea de etica are acelasi inteles cu cea de morala, ele au aceeasi provenienta in latina ca si in greaca veche si fac trimitere la obiceiurile, moravurile unei societati, principiile morale ale acesteia sau la stiinta ei IFAC a publicat recent articolul Dileme etice în era digitală, elaborat de Narayanan Vaidyanathan, directorul Departamentului pentru inovații tehnologice din cadrul ACCA, cu privire la provocările etice generate de schimbările rapide aduse de era digitală. Articolul analizează modul în care pot fi tratate aceste provocări și rolul pe care profesionistul contabil îl poate juca în. Aspecte etice în asistența medicală. Distribuie articol. 05.10.2020. Comportamentul etic se caracterizează prin onestitate, corectitudine și echitate în relațiile interumane, profesionale și academice și în activități de cercetare și științifice. Comportamentul etic respectă demnitatea, diversitatea și drepturile indivizilor.

Atelierul de etică în cercetare ICC

etice în cercetare: Elaborarea şi implementarea proiectelor de cercetare, avizul etic pentru cercetare, noțiuni de Dileme etice Problematizarea deciziilor etice 2 problematizarea demonstrarea, observarea, tehnici de cultivare a creativități exemplificarea unor dileme etice analizate cu studenții la seminare; prezentarea unor elemente de didactică specifice eticii academice. 1.2 Defi nirea termenilor Dileme etice și raționament moral al educatorilor români Diversificarea metodologiei cercetării în educaţia timpurie European educational requirements in knowledge society. The need for specialized research Paradigma matricială a obiectivelor instruirii pe baza modelului taxonomic cognitiv elaborat de echipa lui B.S. Bloo

specializarea Etică; titlul lucrării de cercetare doctorală: Valori si dileme etice în învăţământul universitar românesc actual. Masterat (2000-2001) Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe al American Psychological Association (APA) Principiile etice ale Psihologilor și Codul de conduită (pentru scurt, Codul de etică, astfel cum se face referire la APP) include o introducere, preambul, o listă cu cinci principii aspiraționale și o listă de standarde executorii zece care psihologii folosesc pentru a ghida deciziile etice în practică, cercetare și educație Principii etice ale muncii de asistenţă socială. Dileme etice. Săptămâna 12. Deontologia profesională. Importanţa deontologiei profesionale- repere generale asupra deontologiei profesiei de asistent social. Codului deontologic al asistenţilor sociali. Săptămâna 14. Sinteze, clarificări.. SEMINA

prin cercetarea științifică -dileme etice în cercetare. • Deontologia muncii de echipă, în cercetarea științifică. Rezultatele muncii de cercetare în echipă -diseminarea rezultatelor. • Standarde și reglementări • Deontologia metodelor de cercetare. Redactarea corectă a unei lucrări academic cercetarea științifică - dileme etice în cercetare Expunere sistematică, prelegere, discuţie, studiu de caz. Analize critice. Exemple 1 oră 7. Standarde și reglementări Expunere sistematică, prelegere, discuţie, studiu de caz. Analize critice. Exemple 1 oră 8. Deontologia metodelor de cercetare. Expunere sistematică, prelegere. Dileme etice în sistemul judiciar. Film şi dezbateri, ed. a III-a. Profesia de judecător și întreaga ei semnificație a reprezentat dintotdeauna un punct de interes pentru societate, în general, dar mai ales pentru cei care aspiră la aceasta. Noblețea magistratului, moralitatea pe care o presupune precum și multe alte aspecte ce pot fi. Practici și dileme etice in cercetare, vulnerabilitate și risc în universităţi, instituţii publice; efecte sociale; Proiectul de cercetare: etape de dezvoltare, sectiuni. conversaţia euristică, prelegerea intensificată, explicaţia 2 ore conversaţiaeuristică 2 or Particularităţi etice ale cercetării biomedicale cercetare cu participanţi umani, cu animale de laborator, cercetări asupra celulelor stem etc Consimţământul informat şi respectul pentru demnitate Dr. Emanuel Socaciu 6 Norme etice internaţionale ale cercetării ştiinţifice: Nüremberg, Helsinki, Oviedo, Genev

Rolul eticii in structura unei companii. In timp ce profetii evrei indrumau oamenii sa se poarte corect, rabinii Talmudului au definit detaliat ce inseamna comportament etic si dreptate in afaceri. In Talmud, rabinii discutau comportamentul adecvat in relatia dintre angajator si angajat, indatoririle salariatilor fata de angajatori, preturile. Educația pentru cercetare - profilul cercetătorului Dan Milici. Etică și co-autorat în cercetarea academică. Principii, practici, dileme etice și recomandări Daniela-Tatiana Agheorghiesei, Alexandru Țugui, Ion Copoeru. Provocările mentoratului în spiritul integrității în diseminarea rezultatelor cercetării Sorana D. Bolboac metodă de cercetare) (Clifford, French, Valentine, 2012, pp. 77-201). N. Clifford, S. French şi G. Valentine (2012, pp. 3-14) afirmă că există două condiţionări majore la care geograful se supune atunci când selectează metodele de cercetare: necesitatea adaptării metodologiei de cercetare temei de studiat, circumstanţelor ş

2.Ca nd o cercetare . stii nt ifica se desfas o ara pe subiect um a n? 3.Subiect ul u man v u lnerabil 4.E l e mentel e care . confe r a val o are unei cercetar i st i in t ifi ce 5. Ut ili tatea cercet arii st ii nt if ice d in per spectiva . E l emente i st or i ce, d il eme si c onfli ct e etice, co nsi m t a m a ntu l va li Metode avansate de cercetare in psihologia clinica si psihoterapie - cursul 1. MasterPsihologie clinic evaluare i intervenieAnul I, Semestrul I. Familiarizarea studenilor cu etapele unui demers de cercetare n psihologia clinic.Cunoaterea modalitilor de realizare practic a unui experiment clinic.Cunoaterea tipurilor de design experimental utilizate n studiile clinice.Cunoaterea metodelor de. Dileme etice și solicitarea consilierii etice.. 27 3. Cultura organizațională în administrația publică din România; radiografie Evaluarea conduitei etice a fost făcută prin raportare la normele curpinse în Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici (r1), denumită în studi

iStyle deschide cel mai mare magazin Apple Premium

Dileme etice legate de genetică. Să presupunem că vreţi să faceţi un copil. Sunteţi la sediul clinicii X. Vi se pun în faţă 10 eprubete şi cineva începe să vorbească: Eprubeta 1: o să aiba IQ 140, dar 60% sanse de diabet zaharat. Eprubeta 2: IQ de 135 şi Alzheimer 13 Ianuarie 2021. PROGRAMUL CU PUBLICUL: LUNI - JOI, ORELE 12 - 15. Telefon: +40 259 408 439. Secretar șef facultate. Dana ȘODINCA. dsodinca@uoradea.ro. 0259 408439 sau reconstruirea dilemelor etice. 2. Structura relaţiilor de subordonare din cadrul echipelor de cercetare şi existenţa conflictelor de rol. 3. Structura intereselor actorilor sociali/ instituţiilor implicate periferic în demersul de cercetare şi a modului în care aceste interese intervin în gestionarea etapelor cercetării. 4

Cele 5 considerații etice în cercetarea sociologic

cercetare dezvoltare Dileme etice în cre.ytinismul românesc din perioada regimului comunist 'i post-comunist este abordarea de pionierat în etica actualä. Unicitatea acestui studiu poate reprezenta un suport practic de pornire în cercetär Acele dileme etice care decurg din acest tip de cercetare sunt analizate de bioetica. Această disciplină studiază atât cercetarea biologică în sine, cât și aplicațiile sale. Scopul său este de a oferi principii care promovează o conduită adecvată de ființă umană în ceea ce privește diferitele forme de viață și mediul în. 10 Roxana Maria Ghiaţău, Dileme etice în context academic, în Carmen Mihaela Creţu (coord.), Volumul Conferinței Naționale de Cercetare în Educație, Comunitățile de învățare în secolul 21. Provocări pentru învățămntul superior, Iași, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, t r s w, pp. 1-14 DECIZII ETICE IN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Liviu Gavrilescu Universitatea de Nord Baia Mare, bursier post doctoral la Academia Română, Filiala Iaşi, liviu.gavrilescu@yahoo.com Abstract Ethics in management has as the main object of activity the creation of an ethical organizational culture

Dilemele etice ale istoricului în zilele noastre - Doru

  1. Proiectul de cercetare științifică. 2h 6. Probleme etice în realizarea lucrărilor cu caracter științific Plagiatul și auto-plagiatul ca forme de fraudă universitară - acțiuni de prevenție și modalități de combatere. Alte aspecte etice ale cercetării și publicării: falsificarea și fabricarea datelor, ghos
  2. Dileme reale, soluţii false In ultima sa carte, intitulată În interstiţiile capitalismului, filozoful german Peter Sloterdeijk releva importanţa vitală a potenţialului inovativ al.
  3. Dileme etice ale fertilizarii in vitro . Dr. Ingrid-Laura FIRULEASA 1, drd., medic primar, medicin a de familie. Dr. Silvia FLORESCU 1, dr.st. med., CSIII, medic.
  4. Filosofia morală, reflecția etică și practicile etice în mediile universitare trebuie să dea consistență deciziilor și acțiunii. O bună inițiere în sfera teoriilor etice, a eticilor aplicate și deontologiei poate să asigure un climat etic al dezvoltării performanței în cercetare, predare și învățare
  5. Tema generală de cercetare a catedrei: Problema supravieţuirii omului şi omenirii în condiţiile informatizării, intelectualizării, medicalizării şi noosferizării sociumului: aspecte filosofico-metodologice şi bioetico-sociale. Direcţii ştiinţifice de bază, derivate din tema catedrei
  6. problemele etice se întâmplă atunci când trebuie făcute alegeri, răspunsurile pot să nu fie clare și opțiunile nu sunt ideale. Rezultatul ar putea fi scăderea calității îngrijirii pacientului; relații clinice problematice; și suferință morală, care este definită ca știind ceea ce trebuie să facă, dar care nu este permisă sau capabilă să o facă

CCEA Centrul de Cercetare in Etica Aplicat

Institutul de Formare în Terapie Cognitivă și Comportamentală, Iași. 2.546 de aprecieri · 13 discută despre asta. Institutul de Formare în Terapie Cognitivă și Comportamental formării opiniilor etice şi de stabilire a normelor sociale. •Morala - teorie, ştiinţă de dirijare/îndrumare a conduitei; presupune efort de conformare la norme, dar şi îndemn de a le urma. •Morala - este concepţia, care, ca aplicare practică, consituie moralitatea

Referat.ro - referate, lucrari de licenta, sinteze pentru ..

Istoricul bioeticii. Principiile etice care stau la baza cercetarii stiintifice pe subiectul uman. Principiile bioeticii: beneficenta, non-maleficenta, autonomia, justitia. Dezvoltarea bioeticii. Nevoia de bioetica. Conflicte si dileme. Prof. GC Curca Prof. de medicina legala si Bioetica Discipl. Medicina legala si Bioetica, Depart. 2 Stiinte. depun la începutul activității lor de cercetare au fost propuse aceste provocări cazuistice. Nu au fost neglijați nici coordonatorii de echipe sau cercetătorii aflați la maturitate: pentru aceștia au fost gândite alte câteva dileme morale. Structura dilemelor morale și faptul că sunt, într-un anume sens, greu rezolvabile, ridică miz

DILEMA ETICĂ Care sunt noile frontiere ale medicinei: Bine

În etica medicală, autonomia a devenit, fără îndoială, principiul principal și a fost consolidat prin instituirea consimțământului informat. Acest principiu prezumă că oamenii sunt indivizi autonomi, detașați, care acționează rațional în interesul propriu. În definirea autonomiei (și implicit a consimțământului informat) s-a plecat de la opera lui Immanuel. cercetare familiala in medicina judiciara. Dileme etice. expunerea, exemplul demonstrativ, descoperire dirijata. Testarea genetica in cazul minorilor si problemele etice generate de aceasta. expunerea, exemplul demonstrativ, prezentare de caz, descoperire dirijata. Activitatea de clonare: principii si istoric 2. Dileme etice în avort 3. Etica reproducerii umane asistate medical 4. Probleme etice în clonarea reproductiv ă VII. Probleme etice la finalul vie ţii- 2 ore 1. Definirea mor ţii în era noilor tehnologii în medicin ă 2. Probleme etice în st ările terminale 3. Tratamente inutile în practica medical ă 4. Eutanasia şi suicidul.

Știința din spatele trucului (VIDEO)Elefanții… singura salvare a ecosistemului australian?322 de specii au dispărut în ultimii 500 de ani

Contribu - PhilArchiv

Conferința 2018 OAMGMAMR Brașov. EXCELENȚA ÎN PRACTICA ASISTENTULUI MEDICAL: STANDARDE, COMPETENȚE, DILEME ETICE CONFERINȚA OAMGMAMR BRAȘOV EDIȚIA I: 11 - 13 MAI 2018 AULA UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA BRAȘOV Strada Iuliu Maniu nr. 41A Solve complex problems, manage risk & make better decisions across your projects. Enabling better decisions about earth, environment, and energy challenge DILEME ETICE IN SARCINA CU MALFORMATII FETALE. Malformaţiile congenitale de cord, cu o incidenţă de 6-8/1.000 de nou-născuţi, reprezintă aproximativ 30% dintre cazurile de mortalitate infantilă determinate de anomalii congenitale. Dintre acestea, o mare parte necesită intervenţie chirurgicală corectoare imediat în perioada neonatală etice, nu sunt dileme etice. (Figar și Đorđević, 2016) 4. Care sunt condițiile minime de comportament etic/ bun simț, în acțiunile de student, la. cu activitatea lor de învățare și cercetare. Termenul de abatere academică mai este înrudit și cu termeni de tipul: fraudă (furt) academică, (lipsă de) integritate academică.

11 Roxana Maria Ghiațău, Dileme etice în context academic, în Carmen Mihaela Crețu (coord.), Volumul Conferinței Naționale de Cercetare în Educație Comunitățile de învățare în secolul 21. Provocări pentru învățământul superior, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2015, pp. 1-14 • Cunoaşterea principalelor domenii în care apar dileme etice, precum şi a modalităţilor de soluţionare a acestora. • Implicarea în activităţi de cercetare, cum ar fi documentarea, elaborarea unor sinteze bibliografice, eventual, a unor referate şi articole de specialitate 2. Rezolvarea diferitor dileme etice și deontologice în relația medic-pacient, medic-colegi și medic-societate 3. Aplicarea cunoștințelor acumulate pentru realizarea cercetărilor științifice personale în cadrul tezei de licență, Zilelor Universității și ca viitor medic-clinician și tânăr cercetător. IV Acestea sunt legate de dileme etice, care apar datorită interpretării diferite pe care o pot avea faptele. Exemple prezentate de probleme etice 1- Abuz de putere. Este o practică socială în care comportamentul se bazează pe menținerea relațiilor de putere, inegalități și complet ierarhizate