Home

Facultatea de litere uaic

facultatea de litere - secretariat Telefon : 0232-201052; Fax : 0232-201152 pentru luna august, adresa de corespondență este genoveva.apostol@uaic.r Biblioteca Facultăţii de Litere are un fond de peste 150 000 de volume şi de peste 10.000 de periodice, dispune de 70 de locuri în trei săli de lectură şi este informatizată din anul 1997. Biblioteca de Litere se află în Complexul Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 14, 700483, Iaşi, Telefon: 0232 20 1663

Contact Facultatea de Liter

Se achita taxa de înmatriculare buget în valoare de 50 lei; (la BRD specificând Facultatea, nivelul de studiu - licență sau master și tipul taxei - înmatriculare sau, pentru plata folosind cardul bancar, pe platforma https://plati-taxe.uaic.ro/) Se atașează la cerere următoarele documente: (1) copia chitanței de înmatriculare. 2019-2020 - Departamentul de Limbi și literaturi străine - fişe de disciplină. 2018-2019 - Fişa disciplinei Educaţie fizică - profesor asociat Georgiana Gavriluţ. 2018-2019 - Fişa disciplinei Educaţie fizică - profesor asociat Florentina Petruţa Martinaş

Platforma eLearning » Facultatea de Istorie

Rezultate admitere 2021. IMPORTANT: Rezultatele se vor afișa în perioada 19-21 iulie, fiecare facultate publică listele pe site-ul propriu, imediat ce sunt finalizate.Listele cu rezultate nu se publică simultan la toate facultățile, timpul de elaborare a listelor variază în funcție de numărul înscrierilor la fiecare facultate Facultatea de Litere Program, forma de învățământ și număr de locuri. Limbă și literatură română - O limbă și literatură modernă*, studii universitare de licență, învățământ cu frecvență, 25 locuri buget/15 locuri cu taxă; Condiții de admiter Administrativ. • Marcel Mițoi - administrator șef (marcel.mitoi@yahoo.com) • George Lupu - responsabil IT (glupu95@gmail.com, telefon: 0762 702 626 Proiecte de Cercetare Exploratorie (IDEI) Spatiul identitar in literatura francofona. contemporana. MODREANU SIMONA. Fisa de evidenta nr. 123. Fisa de rezultate. Anexa 2a. Proiecte de Cercetare Exploratorie (IDEI) Etnoarheologia izvoarelor de apa sarata si a muntilor de sare din zona extracarpatica a Romaniei 3 Mesajul Decanului Facultatea de Litere a Universităţii Alexandru Ioan Cuza se numără printre facultăţile fondatoare ale celei mai vechi instituţii de învăţământ superior din ţară. In îndelungata sa evoluţie, ea şi-a făurit u

Facultatea de Litere - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza

FACULTATEA DE LITERE B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, ROMÂNIA Iasi, RO-700506 Romania Tel: +40 (232) 201052 Fax: +40 (232) 201152 E-mail: letters@uaic.ro Facultatea de Litere, Iasi, Romani Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice. Master români de pretutindeni. Facultatea de Litere. sesizări cu privire la lista provizorie a candidaților români de pretutindeni vor fi trimise la adresa admitere@uaic.ro. Extensiunea Universității de la Bălți . Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

Facultatea de Litere. Acasa / Litere - Admitere Master / Facultatea de Litere. admin 2020-07-06T11:12:28+02:00. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Adresa Bulevardul Carol I, Nr.11 700506, Iaşi, România Perioada de înscriere la filialele și extensiunile UAIC a fost prelungit. Departamentul de Românistică, Jurnalism şi Ştiinţe ale comunicării (DRJCOMP) reuneşte, începînd cu anul 2008 o parte dintre colectivele Facultăţii de Litere, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi şi administrează, alături de Departamentul de Limbi şi Literaturi străine, programele de studii pentru nivelurile de Licenţă şi Masterat

Ultimele medii - admiterea 2009. Mediile de mai jos reprezintă mediile de înmatriculare (după toate redistribuirile). După prima sesiune de admitere, mediile afişate în primă fază scad în funcţie de numărul celor care nu s-au înmatriculat (s-au retras sau au fost admişi la altă facultate) FACULTATEA DE LITERE, B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, ROMÂNIA, Tel: +40 (232) 201052, Fax: +40 (232) 201152 În Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, cea mai veche universitate din România, cercetarea filologică are o tradiţie îndelungată şi prestigioasă Acum poți plăti online taxele de la UAIC. Fie că este vorba de taxe de școlaritate sau de cazare (în viitor), acum poți folosind un card bancar să plătești rapid taxele online, evitând cozile sau drumurile până la banc Noaptea Muzeelor la UAIC, ediția 2021. Programare Online Secretariat. 26 mai 2021 - Laboratorul de istorie urbană. Facultatea de Istorie. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. istorie@uaic.ro Precizări privind situaţia unor absolvenţi de la Facultatea de Litere, promoţia 2008. Universitatea Alexandru Ioan Cuza întreprinde toate acţiunile legale pentru a elibera, până la sfârşitul acestui an academic, diplomele a 152 de absolvenţi ai Facultăţii de Litere, promoţia 2008, care trebuie să obţină 60 de credite.

Admitere - Studii de licenta Facultatea de Liter

1. numele universității si al facultății 2. titlul tezei 3. nivelul de susținere a tezei (teză de licență sau teză de masterat) 4. numele candidatului 5. numele și titlul științific coordonatorului. 6. anul realizării • Cuprinsul va conține numele capitolelor, sub-capitolelor și sub-punctelor, respectiv bibliografia și anexele, cu indicarea paginii corespunzătoare din text Cursuri facultative de limba polonă online. Facultatea de Litere și Catedra de Slavistică organizează un lectorat de limbă şi cultură polonă dedicat studenţilor Universităţii Alexandru Ioan Cuza, de la toate facultăţile şi specializările. Cursurile sunt gratuite pentru studenții de la UAIC

Formulare finalizare studii. Afişat: 16.09.2019. Cerere elaborare lucrare de licenţă. Cerere elaborare lucrare de disertaţie. Cerere eliberare situaţie şcolară (Licenţă) Cerere eliberare situaţie şcolară (Master) Cerere pentru repartizare din oficiu la un profesor coordonator. Cerere de înscriere la examenul de absolvire/ licenţă. Contact. Catedra de Germanistica, Facultatea de Litere. Universitatea Al. I. Cuza, Bd. Carol I, nr. 11, Iasi 700505. Telefon: +00 40 232 201243, Fax: +00 40 232 20125 Simona Popescu şi studenţii ei de la cursurile de Scriere creatoare. vă invită. sîmbătă 29 mai 2021, de la orele 18.00. la Maratonul de proză - LITERE, București (ediția a II-a) - on-line (prin Google Meet) Invitaţi speciali: Romulus Bucur, Cecilia Ștefănescu, Gruia Dragomir, Marin Mălaicu-Hondrari, Florin Iaru Doar dacă vă sunt cerute de reprezentanții facultăților. În rest NU sunt considerate documente de admitere documentele trimise la adresa de email inscriere@uaic.ro Î14 : Mă interesează mai multe detalii legate de anumită specializare pentru care doresc să optez Facultatea de Litere din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, prin structura şi programele sale, asigură formarea cadrelor didactice pentru învăţământul preuniversitar şi universitar, a cercetătorilor în domeniul filologic, precum şi a specialiştilor în domeniile ştiinţelor comunicării, traducerii şi interpretariatului

Orar Facultatea de Liter

Facultatea de Litere oferă cursuri facultative online de limbă, cultură și civilizație norvegiană By Media on 24/09/2020 Comentariile sunt închise pentru Facultatea de Litere oferă cursuri facultative online de limbă, cultură și civilizație norvegian Testări lingvistice la Facultatea de litere (pentru viitorii doctoranzi) Facultatea de Geografie şi Geologie - Iaşi România, 700505-RO, Iaşi, Bulevardul Carol I nr. 20A. Tel: +40 232 201074 Fax: +40 232 201474, +40 232 201874 . email: geoiasi@uaic.ro.

Activitati efectuate de Prof. dr. Doina Spita la Facultatea de Litere, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi: Galapro Facultatea de Litere din cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza Iasi organizeaza in perioada 22-24 octombrie 2009, in cadrul Zilelor Universitatii, Seminarul Galapro FACULTATEA DE LITERE SCOALA DOCTORALA DE STUDII FILOLOGICE THE IMAGE OF THE MAMMY IN AMERICAN LITERATURE AND ON THE SILVER SCREEN PhD Student: Radu Alexandra Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Odette Blumenfeld IASI 201 Emanuela Ilie (n. 1976, Iași) este conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Litere, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. Critic literar, membru al Uniunii Scriitorilor din Romȃnia (din 2009), al Societăţii Culturale Junimea '90 (din 2009) şi al A.L.G.C.R. (din 2010)

Litere - Admitere Licență - Admitere 2021 - Universitatea

Facultatea de Litere Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi Adresa: Str. Arcu nr. 1, Bl. PU, Sc. A, Et.2, Apt.1 IAŞI 700125 Telefoane: 0232-474-208 0722-716-282 E-mail: cclaura@uaic.ro Curriculum vitae I.Studi Evenimente Facultatea de drept Iasi. Centrul Robertianum al Facultății de Drept, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași vă invită să participați la cea de a treia ediție a Conferinţei Drept şi Litere, ale cărei lucrări se vor desfăşura în ziua de vineri, 20 noiembrie 2020, cu începere de la orele 9.45 în mediul online pe platform webex la următoarea pagină de internet Facultatea de Litere Jurnalism de a modela conştiinţe, de a propovădui credinţe şi de a schimba comportamente. Îndepărtîndu-se tot mai mult de canoanele tradiţionale şi reorganizînd sistemul de valori universale, imaginea publicitară nu mai are ca destinatar unic consumatorul, ci omul, care.

FACULTATEA DE LITERE ŞCOALA DOCTORALĂ DE STUDII FILOLOGICE LIMBA ȘI CULTURA CA REZULTANTĂ A DINAMICII ȘI RELAȚIILOR DINTRE ELE Rezumatul tezei de doctorat Conducător științific, Prof. Univ. Dr. Alexandru Gafton Doctorand, Prof. Biro E. Valentin Dragoș Iași, 202 La Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași au avut loc joi, 8 iulie 2021, două concursuri pentru ocuparea posturilor didactice vacante de conferențiar universitar în domeniul Teologie și Arte vizuale, și două concursuri pentru ocuparea posturilor didactice vacante de lector universitar în domeniul Asistență socială și Arte vizuale

Burse studenti români Facultatea de Liter

2 iunie 2021. Facultatea de Informatică și Facultatea de Matematică din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași (UAIC) organizează, în perioada 30 august - 12 septembrie 2021, școala de vară gratuită De-ale viitorului Programul de master Chimie clinică de la Facultatea de Chimie, Anunţ pentru studentii care doresc un loc de cazare în caminele UAIC, in anul univ.2021/2022. Publicat la 07 May 2021 | Detalii . O noua metoda online de plata a biletelor si abonamentelor pentru studenti Conducători de Doctorat şi domeniile de expertiză. Metodologia admiterii la studii de doctorat - 2021. Taxa de admitere: 200 lei (se achita la BRD, precizând: Facultatea de Istorie, doctorat - cod 2539, taxă admitere cod 28) Taxa de şcolarizare : 5000 lei/an

Facultatea de Istorie pregăteşte specialişti cu înaltă calificare în una din cele mai vechi discipline ale învăţământului superior românesc. Opţiuni de carieră. Ghidul studentului de anul I de la Facultatea de Istorie; PRINCIPALELE DOMENII DE CERCETARE: istoria Europei (domeniu prin care este continuată o tradiţie care datează încă de la fondarea Facultăţii), arheologia. Candidații care nu se pot înscrie online din motive tehnice (lipsă desktop/laptop, lipsă acces la internet) se pot înscrie în perioada 16, 17, 18 și 22, 23, 24 iulie 2020, orele 9-15 în sala II.7 (Corp A. etaj 1) (Acte necesare). Înscrierea la concursul de admitere se face personal pe baza cărţii de identitate sau de către o altă persoană pe bază de procură Anunţuri PERFECT - JURID - UAIC Proiect ROSE. Cooperare internaţională . Coordonator Relaţii Facultatea de Drept . B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI Secretariat cursuri IF: +40 232 201058 +40 232 201158 Fax: +40 232 201858 Secretariat cursuri IFR: +40 232 201272.

Clasament buget / taxă Facultatea de Liter

joi 01 iul 2021 (Publicat/Actualizat) Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași Facultatea de Drept EXAMEN DE LICENŢĂ - Proba scrisă SESIUNEA IUNIE 2021 ANUNȚ CONTESTAŢII Candidații pot formula contestații la barem în termen de 24 de ore de la afișarea acestuia (28 iunie 2021, ora 15.30). Pentru contestaţii se va utiliza Zilele Porților Deschise la Facultatea de Litere; Tutoriale online pentru tema proiectului de cercetare: laura.mesina@litere.unibuc.ro. Plan de invatamant 2015-2017; Plan de invatamant 2016-2018 (modificat) Plan de invatamant 2017-2019 Plan de învăţământ 2018-202 Examene licență și disertație, sesiunea iunie 2020. Înscrierea pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor, pentru sesiunea iunie 2020 (licență și masterat), se desfășoară exclusiv online și presupune două etape: Trimiterea lucrării (acolo unde este cazul, în funcție de programul de studiu) până la data și prin. De asemenea, nu sunt de acord ca Facultatea de Informatică de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași să utilizeze, modifice, reproducă și să distribuie în scopuri necomerciale programele-calculator, format executabil şi sursă, realizate de mine în cadrul prezentei lucrări de licenţă

Fişe de disciplină Facultatea de Liter

Carol I, nr. 11 Iași, România 700506 Tel: +40 232 201 114 E-mail: ftrc@uaic.ro Web :www.ftrc.uaic.ro Articole recente Rezultatele finale ale concursului de admitere - sesiunea iulie 2021 - după confirmarea locurilo Admitere - Rezultate | Facultatea de Litere Taxele se încasează prin casieria Facultăţii de Litere. Daca totuşi plătiţi prin BRD, vă rugăm să menţionaţi corect tipul taxei pe care o achitaţi (de înmatriculare sau de şcolarizare) FACULTATEA DE LITERE ȘCOALA DOCTORALĂ DE STUDII FILOLOGICE Elemente de frazeologie biblică comparată română-franceză în variante succesive ale Noului Testament Rezumatul tezei de doctorat Conducător de doctorat: Doctorandă: Prof. Univ. Dr. habil Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Iasi, Romania. 92,934 likes · 1,284 talking about this · 74,344 were here. Pagina oficială a Universităţii.

Facultatea de Chimie - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza

Rezultate - Admitere 2021 - Universitatea „Alexandru Ioan

 1. Numărul matricol conţine inclusiv litere. Exemplu: 22222222IL22222222 (acesta este doar un exemplu, nu îl folosiţi la înregistrare) Contul de utilizator este valabil doar în perioada studiilor din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi; Vă rugăm să memorați parola din acest formular, nu se poate recupera
 2. ute sunt şterse conturile blocate. NU rezolvăm prin telefon probleme de conectare la eSIMS! Echipa eSIMS asigură funcţionarea site-ului. Studenţii îşi creează, activează, blochează contul, recuperează parola etc. Conectarea se face cu numărul matricol şi parola aleasă la crearea contului, se merge apoi la pagina.
 3. imă acceptată de plată este de 50 lei; Restituirea sumelor plătite se face prin depunerea unei cereri la Direcţia Financiar Contabilă.
 4. ali. Structura examenului de licență (proba scrisă) iunie-iulie 2021
 5. (unic autor): Romancieri interbelici, Editura Institutul European (cod CNCSIS 206), Iaşi, 2006, colecţia Universitaria, seria Litere, cu o prefaţă de Bogdan Creţu, carte publicată cu sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, 252 p., ISBN 973-611-368-X

Filiala Focșani - Admitere 2021 - Universitatea „Alexandru

 1. STAGII DE PRACTICĂ - EDIȚIE ONLINE 6 Martie 2021 Programul național de stagiatură Stagii pe Bune propune plasarea studenților facultaților cu profil IT&C în stagii de practică, desfășurate pe durata verii, în companiile din domeniul IT&C. Programul de stagii se află la a șaptesprezecea ediție și este, și în acest an, programul oficial de stagiatură al celor mai importante.
 2. Orar Facultatea de Informatica Iasi generat cu eOra. Orarul pe semestrul 2 anul universitar 2020-2021 Facultatea de Informatica Ias
 3. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţie
 4. Catedra de Limba şi Literatura Franceză Facultatea de Litere, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi . Recherche: La Chaire de langue et littérature françaises de l'Université de Iasi offre des formations complètes, allant du 1 er cycle jusqu'au doctorat, durant lesquelles les étudiants peuvent choisir entre plusieurs.
 5. Facultatea de Litere a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, în colaborare cu Universitatea din Porto, Portugalia, organizează, în anul universitar 2020-2021, un curs de limba portugheză adresat studenților, dar și celor interesați de studiile lusofone
Ionut Albert Maxim – 360 UAIC

Administrativ - Facultatea de Liter

Facultatea De Liter

Profesori titulari 1. Asist. dr. Mariana ANASTASIEI manastasiei@gmail.com Domenii de activitate didactică: literatura franceză a secolului XX, traduceri științifice și tehnice, traduceri gramaticale, traduceri juridice, analiză de text literar. Teme de cercetare: perspective comparative în literatura franceză modernă. 2. Prof. dr. habil See 2 photos from 26 visitors to Facultatea de Litere. University in Iași, Iași. UPDATE July 15, letters.uaic.ro. Facultate.Litere.Iasi. @uaiciasi. See More. Other places inside Alexandru Ioan Cuza University. Facultatea de Drept. Law School. Bd. Carol I nr. 11. Facultatea de Chimie Primele studente ale Universităţii din Iaşi. Vol. 1: Facultatea de Litere şi Filosofie (1879-1897) Leonidas Rados (editor Articole din facultatea de litere scrise de iceduchess. My precious :)Cam asa masoara unii oameni timpul. P.S Este doar un exemplu pe care va sfatuiesc sa nu-l urmati in tocmai.Pentru un tip de tratament personalizat adresati va chirurgului pentru o operatie pe creier dechis sau unui preot daca deja sunteti in moarte clinica de la gat in sus

Biblioteca Central Universitara Mihai Eminescu. Biblioteca Dumitru Staniloae. Ziarul Lumina. Mitropolia Ortodoxa Romana pentru Europa Occidentala si Meridionala. Noutati UAIC. Proiecte strategice pentru invatamantul superior. Scoala Doctorala Facultatea de Teologie Ortodoxa Iasi Facultatea de Litere organizează un curs de comunicare în limba ebraică modernă. Cursul este facultativ, gratuit și se adresează tuturor studenților Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Înscrierile se fac la adresa de e-mail ebraica.iasi@gmail.com. Cursul se va desfășura modular, în datele de 14-15 octombrie, 4-5. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ Excelență în Înfiinţată în 1960 în cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani, facultatea a fost trecută în cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza în 1966. A funcţionat ca secţie pe lângă diferite facultăţi până în 1994, când s-a transformat în Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Două premii importante obținute de cărțile Editurii UAIC la Zilele Recoltei Editoriale 2020. Sâmbătă, 12 septembrie 2020, a avut loc festivitatea de premiere a Zilelor Recoltei Editoriale (ediția a VIII-a, 10-12 septembrie, Parcul Copou, Iași), târg de carte organizat de Casa de Cultură. By Media on 14/09/2020Comentariile sunt.

Radio USV - Negustorul de Cuvinte | Facebook

Cartea de telefoane Universitatii Al.I.Cuza Iasi. Nume Prenume Telefon Departament Altele; Cutitaru: Codrin: 1731: Facultatea de Litere Platforma eLearning Moodle - Facultatea de Istorie ID. Implementarea tehnologiilor educaţionale bazate pe Internet, generic numite e-learning, constituie o componentă principală în pregătirea studenţilor la forma de învăţământ la distanţă (ID).Astfel, programele destinate studenţilor pot deveni rapid accesibile iar comunicarea între tutore şi student este mult îmbunătăţită

Liste provizorii candidați admitere, sesiunea iulie 2020

 1. Informatică (RO & EN) Studiile de licenţă sunt organizate în sistem Bologna, având o durată de 3 ani. Programele de studiu sunt concepute în funcţie de ritmul dezvoltării cunoaşterii şi tehnologiei din domeniu şi de cerinţele pieţei muncii, fiind revizuite anual. Studenţii au la dispoziţie un număr mare de cursuri opţionale.
 2. atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; sunt excepţi candidaţii care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei.
 3. Facultatea de Istorie pregăteşte specialişti cu înaltă calificare pentru învăţământul şi cercetarea istorică din România. Absolvenţii Facultăţii de Istorie pot îmbrăţişa cariere diverse: cadre didactice (în învăţământul preuniversitar sau universitar), cercetători, muzeografi, arheologi, arhivişti, ziarişti, bibliotecari, analişti politici şi politicieni.
 4. The Facultatea de Litere Department at Alexandru Ioan Cuza University, Iasi on Academia.ed
 5. escu-Deviza asasinilor. Existã, se vede, între radicalii din România un fel de dictionar secret de locutiuni, de parole ce au valoarea unor ordine de zi, cari ne rãmîn necunoscute nouã profanilor precum: Vegheati! Ora a sosit si altele de acestea
 6. are de lingvistică.

Admitere 2011 - rezultate actualizate - Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice. By Media on 28/07/2011 Noutăţi . Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice a facut publice listele actualizate cu rezultatele la admitere: Candidati admisi la buget Candidati admisi pe locuri cu taxa Candidati admisi la ID Candidati din Republica Moldova admisi pe locuri de la buge Descoperă experiența de student UAIC. Fascinat de Matematică. Facultatea de Litere - Duration: 3:32. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1,497 views. 3:32 Informaţii pentru accesarea platformei de e-Learning . 1. Adresa web: https://e-learning.fssp.uaic.ro/ 2. Formare utilizator si parola: In campul utilizator (litere mici fara diacritice) se va introduce numarului matricol SAU ca si alternativa, adresa de e-mail furnizata Facultatii Consultaţi programa de studii şi informaţiile oferite de situl Admitere la UAIC. Informaţii privind admiterea - sesiunea iulie 2019 Metodologie. Participarea la Concursul elevilor de liceu, organizat de Facultatea de Informatică în anii anteriori, în paralel cu proba scrisă la concursul de admitere, soldată cu clasarea pe unul.

100 de Burse Erasmus+ practică pentru absolvenți – 360 UAICFacultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice