Home

Compozitia arboretului

Compozitia Padurii. Arboretul, ca etaj al arborilor, da nota predominanta în caracteristica padurii ca biosistem si reprezinta obiectivul principal în conducerea padurilor. Cu toate ca, structura arboretului si a padurii în ansamblu, are un caracter unitar si se refera la elementele participante si la modul de grupare în spatiul. Compozitia arboretului exprima sintetic ponderea speciilor componente dintr-un arboret. Speciile se inscriu prin denumirea populara prescurtata, iar proportia lor de participare se exprima in zecimi sau unitati intregi Compozitia arboretului: minim 70 % rasinoase, preponderent molid; rasinoasele pot acoperi toate grupele pe clase de varsta - varsta medie minim 70 de ani; foioasele preponderent clasele de varsta IV - VII +, respectiv varsta medie minim 90 de ani; maxim 15 % padure de conservare; exclus rezervatie sau parc national. CEREREA Caracteristicile structurale ale arboretului in plan orizontal se refera la compozitia,consistenta, desimea, densitatea si gradul de umbrire al arboretului la diametrul mediu si suprafata de baza al arboretului, la diametrul mediu al coroanelor sau suprafata proiectiei lor orizontale,etc.Compozitia arboretului exprima sintetic ponderea. Compozitia totala a arboretului reprezinta 25Pa+16Sc+10St+10Pl+Dv. In raza orasului exista 4 Gradini Publice S=27,68ha, 31 unitati de scuaruri S=124,41ha, spatii verzi din cuprinsul arterelor de circulatie S=60,69ha, spatii verzi dea lungul cailor de acces si comunicatie cu S=257,76ha si din interiorul cartierelor S=616,84ha

Compozitia arboretului,intalnim arboreta pure dintro sg specie si amestecate din mai multe specii.poate fi un amestec intim cand arborii sunt diseminati in mod uniform,daca nu este intim el poate fi grupat amestecat,in categ arb amestecate el poate sa dureze pe intreaga viata a arb. Subarboretul-Este alcatuit din totalitatea arbustilor din. V_EXP = volumul masei lemnoase ajunse la varsta exploatabilitatii tehnice, exprimat in mc/ha, conform anexei nr. 1, pentru specia principala majoritara din compozitia arboretului existent si clasa de productie corespunzatoare acesteia Suprafata acestora trebuie sa reprezinte 30-50% din suprafata totala a arboretului, astfel incat refacerea lui integrala sa fie realizata in 2-3 reprize. In ochiurile delimitate, odata cu rarirea arboretului, se extrage subarboretul si semintisul preexistent neutilizabil, prin taierea tulpinilor de sub colet Metodologie . din 04/02/2009Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 100 din 19/02/2009. de stabilire a echivalentei valorice a terenurilor si de calcul al obligatiilor banesti pentru scoaterea definitiva sau ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier nationa investmentsinromania. We are a team of professionals who carry out activities in various economic fields, having 25 years' private experience in business, and specializing in providing consultancy throughout the entire process of buying-selling turnkey businesses

Caracteristicile Fondului Forestie

 1. compozitia, structura, varsta, repartitia speciilor, arboretul secundar, clase de productie, cresterea, calitatea lemnului, , sau la arborete de codru neregulat, la care se estimeaza o varsta medie teoretica si subdiviziuni ale arboretului. Aplicarea unor coeficienti de corectie in functie de consistenta arboretului este benefica. 2..
 2. La interventia in ochiuri, axa mare trebuie sa fie de 10-15 m, iar aria lor cumulata sa reprezinte 70-75% din suprafata totala a arboretului. Vegetatia mentinuta urmeaza sa se incorporeze in noul arboret, mai ales atunci cand in compozitia acesteia se gasesc si exemplare tinere din specia de baza sau din speciile principale de amestec
 3. 4114/GE 28, compozitia arboretului - 7FA2CA1DT si 8FA1CA1AN, specia principala de baza fiind fagul, cu varsta medie cuprinsa intre 110 si 145 ani, clasa de productie 3 si consistenta medie 0,30-0,40. Acest arboret va fi defrisat de pe 357 . AGEN ŢIA PENTRU PROTEC ŢIA MEDIULUI BAC ĂU Strada Oituz, nr. 23, Bac ău, jud..
 4. V(EXP) = volumul masei lemnoase ajunse la varsta exploatabilitatii tehnice, exprimat in m3/ha, conform anexei nr. 1, pentru specia principala majoritara din compozitia arboretului existent si clasa de productie corespunzatoare acesteia
 5. Mentionam ca ulmul reprezinta in compozitia arboretului din padurea Crang pana la 30% din totalul speciilor. In conditii normale de vegetatie fara a fi afectat de boli sau daunatori, ulmul poate atinge varste de peste 100 de ani, insa in cazul de fata nu a fost depasita varsta de 34-40 ani la aceasta specie..
 6. ante la acest moment, in schimb situatia juridica a proprietatii este necesara a fi impecabila, fara litigii de orice natura si, de preferat, fara sarcini, iar suprafetele sa fie intabulate si inscrise in cartea funciara

Padurea, ecosistem forestier - rasfoiesc

 1. compozitia IOFA, volumtll la hectar de 286 m3, vârsta de 20 ani, un volum de extras de 460 un indice de recoltare de 12,01 m3/ha. Fig. 1. Unitatea amenajisticä nr. 24A Analizând figura I, observäm cu Lhurintä natura terenului din punct de vedere al distribu!iei pe categorii de pante. Astfel, aproap
 2. -Compozitia arboretului; Consistenta arboretului Caracteristicile structurii verticale ale arboretului -Etajarea arboretului; Profilul arboretului; Inchiderea arboretului; Inältimea medie
 3. tis utilizabil cu o compozitie apropiata de compozitia arboretului
 4. Vand Padure Rasinoase|Padure De Vanzare|Paduri De Vanzare| Sold Out - Aceasta padure a fost vanduta ! Vand Padure|Padure De Vanzare|Paduri De Vanzare| Va rog sa cititi cu atentie conditiile pentru a efectua urmatorul pas tehnic si juridic. Modalitatea juridica de tranzactionare, conditii nediscutabile Semnarea contractului intre consultant si potentialul cumparator cu acordarea exclusivitatii.
 5. Articole din Paduri De Vanzare Rasinoase scrise de Cumpar Padur
 6. istreaza fondul forestier intre altitudinile 650 m - 1650 m , in compozitia arboretului apare o etajare a speciilor forestiere. La altitudinile mai mici gasim arborete avand in compozitie preponderent foioase (fag) iar o data cu cresterea altitudinii compozitia arboretelor se schimba in preponderent rasinoase

Compozitia arboretului: stejar, gorun, frasin, tei, cires, carpen, etc. preponderent clasele de varsta IV - VII + ; media la foioase de minim 60 de ani, maxim 15 % padure de conservare; exclus rezervatie sau parc national. Multumesc anticipat (4) Dacă în compozitia arboretului nu este o specie principala, C(r) se stabileşte după cum urmează: a) dacă exista specie majoritara, C(r) se stabileşte în condiţiile alin. (2); b) dacă sunt doua sau mai multe specii care participa în proporţii egale, C(r) se stabileşte pentru specia care realizează creşterea cea mai mare. ART. Compozitia arboretului Våtsta medie a arboretului Clasa de productie Consistenta Volumul la hectar (m3/ha) Volumul aferent (m) Suprafata de defri}at (ha) Volumul de defti§at (m) Din descrierea parcelara a amenajamentului silvic rezulta urmatoarele: u.a. 79AO/0 Tip Suprafata Categorie totala ha functionala statiune Tip Padutt 2212 Compozitia Compozitia arboretului: preponderent stejar, gorun - minim 70 %; diferenta de 30 % - alte foioase ; media la foioase de minim 80 de ani, indicat minim 90 de ani; Experience Proprieta Compozitia arboretului : acceptam teren mixt _ padure, pasune, maxim 10% teren agricol. Grad de comasare : 100 %. Numai direct proprietarii. Multumesc anticipat, Ion Tudor - Investments Consultant. Vizualizari: 3483 Publicat in: 01 iulie 2021 - 13:01. Detalii. Anunt.

Compozitia arboretului. Este unul din factori importanti care influenteaza asupra stabilitatii arboretelor la actiunea vântului. În cazul arboretelor amestecate, rezistenta acestora la vânt este determinata de speciil 525i83f e care intra în compozitia lor si ponderea cu care participa fiecare Compozitia arboretului : 9. Varsta medie a arboretului : 10. Clasa de productie : 11. Consistenta : 12. Volumul la hectar (m3) 13. Volumul aferent suprafetei solicitate (m3) 14. Suprafata de defrisat (ha) 15. Volumul de defrisat (m3 Compozitia arboretului x x x 9. Varsta medie a arboretului x x x (ani) 10. Clasa de productie x x x 11. Consistenta x x x 12. Volumul la ha ( me ) x x x 13. Volumul aferent suprafetei x x solicitate < me ) 14. Suprafata de defrisat (ha) 0 0 0 15. Volumul de defrisat ( me ) 0 0 0 1 ) II. OBLIGATll BANESTI.

Compozitia arboretului x x x 9. Varsta medie a x x x arboretului (ani) 10. Clasa de productie x x x 11. Consistenta x x x 12. Volumul la ha (me) x x x 13. Volumul aferent x x suprafetei solicitate ( me ) 14. Suprafata de defrisat (ha) 0 0 0 15. Volumul de defrisat ( me ) 0 0 0 I II. OBLIGATll BANESTI 11.1.. Valorile sunt diferentiate în raport cu categoria de vârsta şi cu clasele de vatamare a arboretului, exprimate prin procentul arborilor vatamati; ele sunt prezentate în tabelul 6 din anexa nr. 3; PR(i) - proportia de participare, în compozitia arboretului, a speciei i (în zecimi); V(ij) - valoarea maxima a unui hectar de padure din.

INGRIJIREA SI CONDUCEREA PADURII 1. Consideratii generale. Lucrarile de ingrijire si conducere a padurii se refera la sistemul de interventii silvotehnice privind dirijarea cresterii si dezvoltarii padurii de la intemeierea acesteia pana in apropierea termenului exploatarii sale, in vederea indeplinirii obiectivelor fixate Amelioreazä permanent compozitia $ structura geneticä a populatiilor, calitatea arboretului, starea fitosanitarä a pädurii; Reduc convenabil consistenta, astfel încât spatiul de nutritie dintre arborii valoro$ sä cresc

Cumpar Padure - Cumpar Padure Rasinoase Cumpar Padur

 1. ate de scoaterea definitivă sau temporară a unor terenuri din fondul forestier naţional, precum şi de finanţare şi executare a lucrărilor de reinstalare a vegetatiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea.
 2. Hotarare nr. 1546 din 23 septembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de stabilire a valorii terenurilor arabile si a celor forestiere, sursele financiare si modalitatile d
 3. Norme Metodologice privind modul de stabilire a valorii terenurilor forestiere, in vederea acordarii despagubirilor prevazute de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997 Valoarea.
 4. Compozitia arboretului Vârsta medie a arboretului Clasa de productie Consistenta Volumul la hectar (m3/ha) Volumul aferent (m) SuprafaÇa de defriyat (ha) Volumul de defri§at (m) Descrierea terenurilor Specifica@i tehnice U.P. V Voina — O.S. Câmpulung TOTAL 33,0 698,50 mp 698,50 mp 28 33,0 698,50 mp 3.3.2.2./G.E.- 2
 5. Compozitia arboretului Vârsta medie a arboretului Clasa de productie Consistenta Volumul la hectar (m3) Volumul aferent suprafetei solicitate (m3) 15. Suprafata de defri9at (ha) Volumul de (m3) ua. 103A%. ua 106A%, ua 197AO/0 si ua 189 AO/o
 6. 9. Lucrari de ingrijire a arboretelor cu caracter sistematic. 1. Ingrijirea si conducerea arboretelor Generalitati. 2. Natura lucrarilor de ingrijire si conducere in functie de stadiile de dezvoltare a arboretelor 3
 7. - calitatea arboretului: trunchiuri drepte fara defecte, elagaj pe cel putin 60% din inaltime, max. 20% arbori infurciti, max. 10% arbori cu fibra torsa, - compozitia: cel putin 30% proportia de participare a speciei pentru care se constitue unitatea - sursa, - suprafata: cel putin 3,0 ha

Video: silvicultura durabila - [DOCX Document

SILVICULTURA

Informatie cu privire la starea spatiilor verzi din mun

 1. Compozitia arboretului : acceptam teren mixt _ padure, pasune, maxim 10% teren agricol. Grad de comasare : 100 %. Numai direct proprietarii. Multumesc anticipat, Ion Tudor - Investments Consultant. Vizualizari: 3409 Publicat in: 01 iulie 2021 - 13:01. Detalii. Anunt.
 2. Prin transpunerea tuturor unitatilor amenajistice, in coordonate stereografice, care au in compozitia arboretului stejarul brumariu s-a obtinut harta distributiei stejarului brumariu in Romania. Cele mai mari suprafete ocupate de stejarul brumariu se gasesc in zona Dobrogei (Podisul Babadag, zona Macin si sudul Dobrogei) si silvostepa.
 3. a) clasa de productie a arboretului situat pe terenul forestier - se utilizeaza clasele de productie relative, corespunzatoare sistemului romanesc din biometria forestiera; b) specia forestiera majoritara, existenta in compozitia arboretului evaluat - speciile existente in fondul forestier din Romania se includ in 8 grupe: 1. rasinoase, 2. fag.
 4. Compozitia arboretului : pot fi si paduri relativ tinere, paduri de rasinoase, paduri de foioase, paduri mixte; maxim 30 % padure de conservare; Acceptam si combinatia de 70 % padure, diferenta de 30 % fiind compusa din poieni, pasuni si pasuni impadurite natural. Grad de comasare: 100 %. Criteriile de investitie sunt urmatoare
 5. a) compozitia, consistenta, diametrul mediu, etajarea arboretului, profilul, inchiderea arbretului si inaltimea medie; b) originea si provenienta, varsta arboretului, clasa de productie, clasa de calitate, starea de vegetatie, starea fitosanitara
 6. Ordinul 58/2003 ( ORDIN Nr. 58 din 30 ianuarie 2003 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al taxei, garantiei, contravalorii terenului, chiriei, contravalorii pierderii de crestere si al celorlalte obligatii financiare pentru scoaterea definitiva sau temporara a unor terenuri din fondul forestier national si a Metodologiei de finantare si de executare a lucrarilor de reinstalare a vegetatiei.
 7. TEHNICA CULTURILOR SILVICE . Dr.ing. Georgeta MIHAI . Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice . Sos. Stefanesti, Nr. 128, sector 2 . Bucuresti . BIBLIOGRAFI

Curs: Silvicultura (#429637) - Gradu

scoatere terenuri din fondul forestier national Editura

prin forme intermed(d tranzitie). d)Compozitia :pure(dintr- o songura specie), amestecate(2 sau m multe specii). In functie d modul in care sunt amestecate : amestecate intim, cand arborii sunt diseminati in mod uniform sau in interiorul arboretului, daca amestecul n este intim poate fi grupat amestecat.Dupa marime Mentionam ca ulmul reprezinta in compozitia arboretului din padurea Crang pana la 30% din totalul speciilor. In conditii normale de vegetatie fara a fi afectat de boli sau daunatori, ulmul poate atinge varste de peste 100 de ani, insa in cazul de fata nu a fost depasita varsta de 34-40 ani la aceasta specie

Particularitati Tehnologice Ale Lucrarilor De

Anunturi-agricole.ro, primul site de anunturi din agricultura, va ofera ocazia de a cumpara si vinde utilaje agricole, tractoare si combine, animale si pasari, grau, porumb si alte seminte, terenuri si ferme Rariturile Considerate.. cel mai puternic instrument al silvicultorului pentru manipularea dezvoltarii arboretului, a calitatii si canititatii arborilor produsi la exploatabilitate (Hibberd(ed.) 1991), rariturile sunt cu certitudine..o operatie delicata si dificil de condus, care necesita o atentie sustinuta si serioase cunostinete practice (Babeneris,1878) Valori de Biodiversitate Evaluarea Preliminara VRC 3 utilizarea manualului habitate forestiere asocierea intre tipul de padure din amenajament si habitatele forestiere,alpine si sub-alpine Natura 2000 corespondenta cu grupa functionala 1- 5 j analiza exacta a urmatoarele aspecte:varsta arboretului, compozitia,tipul de padure,tipul de. Desi lucarile de ingrijire se concentreaza asupra arboretului, prin modificarea repetata a structurii acestuia se actioneaza intr-un mod direct sau indirect asupra tuturor componentelor padurii. In conducerea arboretelor, principalul mijloc prin care silvicultorul poate realiza compozitia si structura dorita, consta in reglarea selectiva a. Sub influenta factorilor umani diversitatea regnului animal, spre regret, se afla in diminuare continua. Din fauna salbatica a Republicii Moldova prin Legea nr.1538

OM 252009 Scoatere Din Circuit National

Valoarea interceptiei poate fi exprimata în procente sau în mm si depinde de compozitia floristica, densitatea, vârsta arboretului si de cantitatea, intensitatea si felul precipitatiilor. O ploaie slaba (pâna la 3 mm), alcatuita din picaturi mici poate fi retinuta integral de coroanele arborilor, interceptia ajungând la 100% Compozitia arboretului,intalnim arboreta pure dintro sg specie si amestecate din mai multe specii.poate fi un amestec intim cand arborii sunt diseminati in mod uniform,daca nu este intim el poate fi grupat amestecat,in categ arb amestecate el poate sa dureze pe intreaga viata a arb Toate drepturile rezervate autorilor Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a României Bazele ingineriei forestiere / Ion Chisälitä, Cadar Nicolae, Cântar Ilie-Cosmin

Anul XVI I Nr.29.1 2011 GENETICA PLANTELOR Testarea valorii genetice a molidului [Picea abies (L.) Karst.] brasovean in culturi comparative multistationale Marius Budeanu, Stelian Gabria Case vanzare murighiol si inchiriere case murighiol. Cauta imobiliare case de la proprietari murighiol si agentii imobiliare tulcea. Pret case murighiol 2. Metoda Urich 2 -consta in impartirea arboretului in 5 clase de diametre cu un numar egal de arbori. Pentru fiecare clasa de diametre se doboara 3 arbori cu dimensiuni ce estimeaza dimensiunile arborelui mediu. Trecerea la volumul arboretului se face cu formula : V=g i * a V ai / a g ai. 3 Compozitia- tel este compozitia arboretului la care se doreste sa se ajunga prin masuri silvoculturale adecvate, reprezinta o stare de optim din punct de vedere economic si ecologic si este stabilita prin amenajament ca obiectiv de realizat. V Dupa consistenta

Vanzare Padure Vand Padure - Padure De Vanzar

- calitatea arboretului: trunchiuri drepte fara defecte, elagaj pe cel putin 60% din inaltime, max. 20% arbori infurciti, max. 10% arbori cu fibra torsa, - compozitia: cel putin 30% proportia de participare a speciei pentru care se constitue unitatea - sursa, - suprafata: cel putin 3,0 ha Descarca proiectul cu titlul Studiul Indicilor Structurali Aferenti Arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B pentru doar 6 euro (Card Bancar / SMS / PayPal). Proiect complet, gata facut

Estimarea valorii unei suprafete de padure - rasfoiesc

Amelioreazä permanent compozitia $ structura geneticä a populatiilor, calitatea arboretului, starea fitosanitarä a pädurii; Reduc convenabil consistenta, astfel încât spatiul de nutritie dintre arborii valoro$ sä cresc Curs Arborele - Element Definitoriu al Padurii pentru Facultat DESCRIEREA STATIUNII ARBORETULUI SUP:A TS:5152 TP:5113 31.3 HA GF.2-1B. M. RE IN IN M. RE IN M. ELM p ARB R c L p 3 3 3 3 3 c L p 3 2 3 2 c L p 3 4 3 AM ES 1 1 1 1 1 ES 1 1 1 - compozitia (Oh) clasa de productie - consistenta medie - vârsta medie (ani) 57Fa 15Go 12Ca 7Mo 6Pi 2Dt IDm 0,83 0,89 10 80 55 V- 263,0 ha; VI - 18% 075 82 3,

Metode si procedee de interventie in arborete

DESCRJEREA ST A TlUNlI SI ARBORETULUI 17D 3.49 HA GF: 2 -IB SUP A TS: 5142 TP: 512 1 ELM P M VAR SOL: 2212 Versant superior andu lat EXPOZITIE: S R RE STA INC : 15 G ALTITUDINE' 390 - 440 M ARBp GE AN] LITIERA : continua-subtire TIP FLORA: Carex pi losa Natural fundamental prod . mij. relativ-echie Clasificarea perdelelor forestiere de protectie. Perdelele forestiere de protectie sunt formatiuni paduroase cu lungimi diferite si latimi relativ inguste amplasate la o anumita distanta fata de un obiectiv cu scopul de a-l proteja impotriva unor factori daunatori. Garsoniere vanzare abator constanta si inchiriere garsoniere abator constanta. Cauta imobiliare garsoniere de la proprietari abator constanta si agentii imobiliare constanta. Pret garsoniere abator constanta arboretului, aplicarea unor masuri de management specifice, etc. In acest caz, monitorizarea starii de conservare a habitatului se face fie prin adaptarea si aplicarea la scara arboretului a metodei de monitorizare propusa la nivelul sitului, fie prin inventarierea integrala a acesteia. Evaluarea si monitorizarea starii d

ș ă Agen ţia Na ţional ă pentru Protec

—compozitia tel: corespunzätoare tipului natural fimdamental de pãdure pentru arboretele DESCRIEREA STATWNII ARBORETULUI DESCRIERE PARCELARA OS- Dragomiresti DM CM CM 14 14 12 CM 14 CM 26 28 M M 11 M 13 12 coi rag EL PROVE AG NEC NEC 3 NEC V: DEN VOLUM MC' MC,' HA UA AL Compozitia unui arboret indic ă: a) Speciile participante într-un amestec; b) Raportul dintre speciile participante într-un amestec; c) Speciile participante şi ponderea acestora la alcătuirea arboretului. 30. În funcţie de rolul şi importanţa acestora în viitorul arboret, speciile forestiere po unul amestecat, în conceptie educationalä unul eterogen, care în compozitia lui are o specie stabillzatoare, care reactioneazä eficient la adversitäti, asigurä rol protectiv stimuleazä In altä ordine de idei în calitate de responsabil de îngrijire conducere a arboretului