Home

Legea 346 din 2004 actualizata 2021 pdf

LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. EMITENT. PARLAMENTUL. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 29 iulie 2004. Parlamentul României adoptă prezenta lege. +. Capitolul I Dispoziții generale. +. Articolul 1 Prezenta lege reglementează măsuri destinate. Legea 346 din 2004 actualizata. Legea 346 din 2004 actualizată 2011 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial nr. 681 din 29.7.2004. PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL. Parlamentul României adoptă prezenta lege LEGEA 346 DIN 2004 ACTUALIZATA 2013 PDF - legea din actualizata pdf files. Quote. Postby Just» Tue Aug 28, am. Looking for legea din actualizata pdf files. Will be grateful. LEGE nr. din 24 iuni LEGE 346 05/06/2002 - Portal Legislativ. LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale*) EMITENT. PARLAMENTUL. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 8 aprilie 2014. Notă

LEGE 346 14/07/2004 - Portal Legislati

 1. Prin urmare, în intervalul 24 iunie 2019-7 august 2019, sintagma cu posibilitatea de prelungire cu până la un an din cuprinsul art. 39 alin. (5) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, a fost suspendată de drept, încetându-și efectele juridice în data de 8 august 2019.
 2. (la 22-07-2021, Alineatul (2) din Articolul 54 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 198 din 16 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 19 iulie 2021) (2^1) Recursurile se judecă în complet format din 3 judecători, cu excepția cazurilor în care legea prevede.
 3. Legea nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor Emitent: Parlamentul Republicată în Monitorul Oficial nr. 425 din 10 iunie 2014* * Cu modificările și completările aduse de Legea nr. 319 din 11 decembrie 2015 și Legea nr. 22 din 2
 4. Forma actualizata valabila la data de : 12 ianuarie 2021 Prezenta forma actualizata este valabila de la 12 ianuarie 2021 pana la 13 ianuarie 2021 ────────── Conţinute de HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 3 din 12 ianuarie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 12 ianuarie 2021.
 5. istrativ si in format PDF. Textul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei
 6. alistice În vigoare de la 01 ianuarie 200
 7. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 129/2004 pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.228 din 21 decembrie 2004, aprobata prin Legea nr. 57/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 28.

Conform articolului II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 21 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 26 iulie 2021, prevederile art. 15^1 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 13 august 2010, cu modificările și completările ulterioare, sunt. V din Legea nr. 257/2013 SHQWUX PRGLILFDUHD úL completarea Legii nr. 272/2004 SULYLQG SURWHF LD úL SURPRYDUHD GUHSWXULORU FRSLOXOXL SXEOLFDW în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 30 septembrie 2013, dându - VHWH[WHORURQRXQXPHURWDUH Legea nr. 272/2004 SULYLQG SURWHF LD úL SURPRYDUHD GUHSWXULORU FRSLOXOXL D IRV Lege nr. 346 din 14/07/2004 . Versiune actualizata pana la data de: 01/01/2011 . privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. Publicat în 29/07/2004 . Text actualizat la data de 01.01.2011. Actul include modificările din următoarele acte: - Rectificarea publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. Lege nr. 319 din 14/07/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26/07/2006 Intrare in vigoare: 01/10/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă Publicat în 26/07/2006 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1

Legea 346 din 2004 actualizata - LegeAZ

Adresa de corespondență Tel: +4 021 xxx xxx Fax: +4 021 xxx xxx Email: contact@server www.website.ro #M8: Legea nr. 5/2013 #M7: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 #M6: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 #M5: Legea nr. 187/2012 #M4: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2012 #M3: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 1 Parlamentul României - Lege nr. 304/2004 din 28 iunie 2004 Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară În vigoare de la 27 septembrie 2004 Consolidarea din data de 02 octombrie 2017 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 13 septembrie 2005 şi include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 134/2005; OUG 50/2006; OU prevăzute la art. 50 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. ----- Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 526 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.149 din 6 decembrie 2004. (2) În cazuri urgente se poate prevedea intrarea în vigoare într Parlamentul României - Lege nr. 50/1991 din 29 iulie 1991 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii În vigoare de la 07 august 1991 Formă aplicabilă de la 13 octombrie 2004 Consolidarea din data de 30 ianuarie 2020 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 933 din 13 octombrie 2004 şi.

LEGEA 346 DIN 2004 ACTUALIZATA 2013 PDF - PDF Sugimot

 1. E-Juridic iti pune la dispozitie Legea asociatiilor de proprietari nr. 196/2018 cu toate actualizarile in vigoare pentru anul 2021. In plus, o poti descarca GRATUIT in format .PDF! Legea asociatiilor de proprietari nr. 196/2018 a fost actualizata la zi si include toate modificarile din 2021. Mai jos, veti regasi cuprinsul legii
 2. LEGEA 554 DIN 2004 ACTUALIZATA 2012 PDF - - Aprobată cu modificări prin LEGEA / - Aprobarea cu . profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preturilor de consum, estimat cu /, c
 3. LEGEA Nr. 273 din 29 iunie 2006 PRIVIND FINANŢELE PUBLICE LOCALE, cu modificările și completările ulterioare - EXTRAS - Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. 1 Obiectul legii (1) Prezenta lege stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privin
 4. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală ultima actualizare : Legea nr.127/2021 Ediție adnotată cu ordinele pentru aplicarea Codului de procedură fiscală emise până la data de 03 februarie 2020. Acest text este actualizat prin mijloace informatice și nu reprezintă o republicare. TITLUL I - Dispoziții generale (art. 1 - 15

2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată IV din O.U.G. nr. 127/1999 (publicat ă la 20 septembrie 1999) [{*} ] (2) Locuin ţele care se realizeaz ă prin investi ţii din profit de c ătre persoane juridice române, precum şi în condi ţiile art. 7 şi 20 din prezenta lege se pot amplasa pe terenurile apar ţinând persoanelor fizic PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 332 din 1 aprilie 2021 Parlamentul României adoptă prezenta lege. ARTICOL UNIC Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificările ş

Discover best-sellers & new arrivals from top brands. Free delivery with Prime În M. Of. nr. 534 din 28 iunie 2019 s-a publicat O.U.G. nr. 47/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 În vigoare de la 06 ianuarie 2005 Consolidarea din data de 11 august 2020 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 1154 din 07 decembrie 2004 LEGE Nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziŃionării de calculatoare Text în vigoare începând cu data de 26 iunie 2005 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMł Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate î LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*actualizata*) privind protectia si promovarea drepturilor copilului (actualizata pana la data de 1 ianuarie 2006*) EMITENT: PARLAMENTUL ----- *) Textul initial a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 557 din 23 iunie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. Centrul Teritorial de Calcu

LEGE 346 05/06/2002 - Portal Legislati

Legea nr. 201/2021 - modificarea OG nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții — I.S.C. Legea nr. 198/2021 - modificarea și completarea art. 54 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar Parlamentul României - Lege nr. 7/2020 din 06 ianuarie 2020 Legea nr. 7/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii În vigoare de la 11 ianuarie 202 LEGE nr.45 din 3 aprilie 2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului Duminică, 01 august 2021, 00:25. Declinare de raspundere: Informaţiile publicate în aceasta rubrică, precum şi textele actelor normative nu au caracter oficial.. LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 21 martie 2008. 41. lichidarea cheltuielilor - faza din procesul execuţiei bugetare, în care se verifică existenţa angajamentelor, se determină sau se verifică realitatea sumei datorate, se verific Legea poliţiei locale nr. 155/2010, cu modificările ulterioare. **) Această lege a fost abrogată prin Legea nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 27 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare

LEGEA 346 DIN 2004 ACTUALIZATA 2013 PDF - PDF Link

 1. (la data 16-nov-2004 Art. 6, alin. (5) din titlul II, capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 472/2004 ) (6)Participarea la sistemul competiţional pentru elevii şi studenţii din unităţile şi instituţiile de învăţământ se face exclusiv pe baza legitimaţiei şcolare/de student şi a avizului medical la zi
 2. #B: Legea nr. 211/2011, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 28 martie 2014 Acte modificatoare #M4: Legea nr. 31/2019 #M3: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 #M2: Legea nr. 166/2017 #M1: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/201
 3. LEGEA 62/2011, Actualizata 2018, a dialogului social. i) contract colectiv de munca - conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala si reprezentantii angajatilor, prin care se stabilesc clauze privind drepturile si obligatiile ce decurg din relatiile de munca. Prin incheierea contractelor colective de munca se.
 4. Parlamentul României - Lege nr. 544/2001 din 12 octombrie 2001 Aplicare. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public În vigoare de la 22 decembrie 2001 Consolidarea din data de 19 iulie 2016 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 23 octombrie 2001 şi include modificările aduse pri
 5. Lege nr. 191/2011 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern din 27 octombrie 2011, M. Of. 780/2011 ; Ordonan ţă nr. 37/2004 - pentru modificarea şi completarea reglement ărilor privind auditul intern din 29 ianuarie 2004, M. Of. 91/2004 ; Art.
 6. **) Aceasta lege a fost abrogata prin Legea nr. 371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 878 din 27 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare
 7. #B: Legea nr. 95/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015 Acte modificatoare #M1: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 30 septembrie 2015 #M2: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015** #M3: Legea nr. 260/2015 #M4: Legea nr. 294/201

şi regimul stării de urgentă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004. În plus, acestea mai pot dispune măsuri şi stabili mijloace pentru: a)interzicerea demisiei, pentru persoanele cu sarcini la mobilizare şi război; b)interzicerea accesului în zone sau obiective cu grad de risc ridicat din punct d (3) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările ulterioare (După republicarea Legii nr. 227/2006 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 1 martie 2016, art. 52^6 a devenit art. 92.) Textul integral: Legea 153/2017, Actualizata 2019, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si in format PDF. Textul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei

LEGE 346 21/07/2006 - Portal Legislati

 1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (**republicată**) privind regimul străinilor în România EMITENT •GUVERNUL Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 5 iunie 2008 Data intrării în vigoare 05-06-2008 Formă consolidată valabilă la data 09-03-2021 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 04-03-2021 până la data de 09
 2. Actualizata in 19 martie 2012 prin Legea 51 din 2012. Actualizata in 24 octombrie 2012 prin Legea 187 din 2012. Actualizata in 20 iulie 2018 prin Legea 198 din 2018. Legea 319/2006 PDF CAPITOLUL I Dispozitii generale. Art. 1. - (1) Prezenta lege are ca scop instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca.
 3. precum şi a directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului sau excluşi din domeniul de aplicare a respectivei directive potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din aceasta
 4. imax 350 manual. November 6, 2020 leave a comment on legea 349 din 2002 actualizata pdf. Legea 672 din 2002 actualizată privind auditul public intern, publicată în monitorul oficial nr

LEGE 304 28/06/2004 - Portal Legislati

LEGE nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 Prezenta lege are ca scop protejarea sănătăţii umane şi a mediului ca întreg prin reglementare Legea administra Ńiei publice locale nr. 215 din 23.04.2001 Versiune consolidata la data de 04.11.2014 CAPITOLUL I Dispozi Ńii generale SEC łIUNEA 1 Regimul general al autonomiei locale Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementeaz ă regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi func Ńionarea administra Ńiei publice locale Legea 192 din 2006 actualizata. La alineatul (2), textul de pînă la 10 se substituie cu textul de la 20 la 50 de; Descarca ultima versiune pdf actualizata iunie 2021 a codului fiscal! 227 din 12 martie 2018. 30 martie 2020 de buzatu in taxe şi impozite locale

Legea voluntariatului actualizata 2018 pdf. 469 din 26 iunie 2014. 78 din 24 iunie 2014 forma actualizata o gasiti urmand acest link a fost publicata in monitorul oficial nr. O irca creta ogofatu paeinå 2 din 2. 196 2018 a fost actualizata la zi si include toate modificarile din 2020. Aviz 2020 docx 09 sep 2020 10 36 16k cerere elib Legea 31/1990 a societăților Actualizată Pag. 2 Ediție actualizată și îngrijită de MCP Cabinet avocați - specializați în relații comerciale, de muncă și protecția datelor (GDPR). Contact www.mcp-avocati.ro Tel. 0722.415.993 TITLUL I: Dispoziţii generale Articolul 1 (1) În vederea desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ, persoanele fizice şi persoanele juridice s LEGE nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 EMITENT PARLAMENTUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 mai 2020 Data intrării în vigoare 18-05-2020 Având în vedere faptul că în contextul generat de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice naţionale

Forma actualizata valabila la data de : 10 octombrie 2017 Prezenta forma actualizata este valabila de la 21 octombrie 2016 pana la 10 octombrie 2017-----────────── *) Not ă CTCE: Forma consolidat ă a Hot ărârea Guvernului nr. 1.425/2006 , publicat ă în Monitorul Oficial nr. 882 din 30 octombrie 2006, la data de 21. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, ale art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național d LEGE Nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. ð ò din î ñ iunie î ì í ð Parlamentul României adoptă prezenta lege. TITLUL PRELIMINAR CAPITOLUL I Domeniul de reglementare ART. Ordonanta de urgenta nr. 25/2021 privind modificarea si completarea unor acte normative in domeniul achizitiilor publice a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 346 din 05 aprilie 2021. Actul normativ care a intrat in vigoare din data de 5 aprilie 2021 modifica Legea nr. 98/2016 privind..

Integral: Legea 554/2004, Actualizata 2020, a

Pct. 7^1 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. 7^2. cadru bugetar - totalitatea dispoziţiilor şi procedurilor care stau la baza aplicării sistemelo LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protec ţ ia ş i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 1) - Republicare Forma actualizatăla data de 05-feb-2019 ProStemCell.ro . CAPITOLUL I: Dispozi. ţ. ii generale, defini. ţ. ii . ş. i principii . Art. 1 . Prezenta lege reglementează drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handica Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei nr. 429/2003 a fost aprobată prin referendumul national din 18 - 19 octombrie 2003 si a intrat in vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicării in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003 a Hotărarii Curtii Constitutionale nr. 3 din 2

HOTĂRÂRE Nr. 531/2021 din 10 mai 2021 a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările. LEGE nr.346 din 21 iulie 2006. privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării. Textul actului publicat în M.Of. nr. 654/28 iul. 2006. Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I. Dispoziţii generale. Art. 1. - (1) Ministerul Apărării este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, care conduce. Legea asociatiilor de proprietari nr. 196/2018 actualizata 2021 - Capitolul IV - Incetarea destinatiei folosintei comune pentru partile comune din condominiu Articolul 43 (1) Partile comune pot fi atribuite proprietarilor in folosinta exclusiva numai daca prin aceasta nu sunt lezate drepturile celorlalti proprietari

[pdf] Regulamentul de organizare și funcționare - 2021 (aprobat prin ordinul de ministru nr. 4.075/05.07.2021) Alte acte normative care guvernează activitatea Ministerului Educației: Legea 188/1999 privind statutul funcționarilor publici; Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicat 2. 517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare. (4) In situatia in care beneficiarul dreptului a locuit singur si a decedat, nu se mai procedeaza la recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii. (Din 12-nov-2015 Art. 101, alin. (4) din capitolul IX modificat de Art. 1 din Legea 266/2015 II din Legea nr. 43/2004 pentru modificarea i completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea i exercitarea profesiei de arhitect, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 23 martie 2004, dându-se textelor o nou numerotare

1 LEGEA NOTARILOR PUBLICI ŞI A ACTIVITĂŢII NOTARIALE NR. 36/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare Status: Act în vigoare Versiune de la: 24 martie 2017, astfel cum a fost modificată și completată prin: Legea 206/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea uno Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 2.302 din 14 decembrie 2004 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.271 din 29 decembrie 2004, prevederile acestui act normativ se aplicã începând cu data de 1 ianuarie 2005

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.74 din 11 aprilie 1996, cu excepţia prevederilor art.46 - 52, care rămân în vigoare pentru fiecare instituţie care are încadrate persoane ce ocupă. LEGE Nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004

Legea 346 Din 2004 Actualizata 2013 Pd

Legea 296/2020: Angajatorii vor plăti facturile telesalariaților. Începând din ianuarie 2021, angajatorii vor acoperi facturile la utilități ale salariaților care muncesc în regim de telemuncă, plătindu-le o sumă lunară de cel mult 400 de lei, potrivit Legii nr. 296/2020 publicate în Monitorul Oficial, pe 21 decembrie, și care a. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi În vigoare de la 07.06.2002 Forma consolidată astăzi, 13.12.2016 are la bază republicarea 3 din Monitorul Oficial, Partea I nr. 326 din 05.06.2013 Alege altă consolidare. Include modificările aduse prin următoarele acte: L nr. 229/2015

Legea 346 din 2002 republicata - iprotectiamuncii

(1) lit. a) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice - suspendă pentru 45 zile dispoziţiile art. 48 alin. (1) lit. a)(termenul se. II din LEGEA nr. 580 din 14 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.214 din 17 decembrie 2004, dispoziŃiile prezentei legi se aplică angajatorilor care încadrează în muncă absolvenŃi după intrarea în vigoare a acesteia LEGE Nr. 273/2006 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale Text în vigoare începând cu data de 30 ianuarie 2017 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baz

LEGE (R) 21 01/03/1991 - Portal Legislati

LEGE Nr. 86/2006 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al României Text în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2018 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baz actualizata de S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra Neamt pana la data de 16 octombrie 2006, cu modificarile si completarile aduse de: RECTIFICAREA nr. 544 din 12 octombrie 2001; LEGEA nr. 371 din 5 octombrie 2006; LEGEA nr. 380 din 5 octombrie 2006. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAP. 1 Dispozitii generale ART.

LEGEA nr. 188/1999, Actualizata 2019, privind Statutul functionarilor publici - Republicata Actualizata 2019 prin Legea 156/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (publicata in M.Of. 554 din 03 iulie 2018) CAPITOLUL I: Dispozitii generale Articolul Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de LEGEA nr. 101 din 7 aprilie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 aprilie 2004. Alin. (3) al art. 16 a fost abrogat de LEGEA nr. 101 din 7 aprilie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 aprilie 2004. ART. 17 Stagiul minim in gradele profesionale este Ordonanta de urgenta a Guvernului 96 din 2003 actualizata privind protectia maternitatii la locurile de munca. Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 750 din 27 octombrie 2003. Actualizata in 18 iunie 2015 prin Legea nr. 154 din 2015. OUG 96/2003 PDF . In temeiul art. 144 alin LEGE nr. 284 din 28 decembrie 2010 (* actualizată*) privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2011 Forma actualizata valabila la data de : 18 aprilie 201 Legea 304 din 2004 actualizata 2013 pdf may 6 2020 admin food cumpără forma actualizată din 10 decembrie aprobată cu modificări prin legea nr. 54 alin 1 din legea nr. Organizează ţinerea la zi a contabilităţii instanţei şi parchetului din circumscripţia în cadrul căreia funcţionează şi controlează efectuarea corectă a tuturor. 814 din 17 11 2011 capitolul i dispoziţii generale art. 446 din 27 iunie 2011 dându se textelor o nouă numerotare. I din legea nr. 295 2004 cu modificările şi completările ulterioare care nu şi au îndeplinit obligaţia prevăzută la. Legea 295 2004 actualizată privind regimul armelor şi al muniţiilor republicată în monitorul.