Home

Legea sindicatelor 2022

INTEGRAL: LEGEA 62/2011, Actualizata 2018, a dialogului social. i) contract colectiv de munca - conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala si reprezentantii angajatilor, prin care se stabilesc clauze privind drepturile si obligatiile ce decurg din relatiile de munca. Prin incheierea contractelor colective de. LEGEA nr.54 din 24 ianuarie 2003 sindicatelor. Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I. Dispoziţii generale. Art. 1. - (1) Sindicatele, denumite în continuare organizaţii sindicale, sunt constituite în scopul apărării drepturilor prevăzute în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile. Legea Sindicatelor; Convenția colectivă (nivel de ramură) Modele de acte. Formulare rapoarte; Arhive Arhive.

Reglementarea sindicatelor se regaseste atat in Codul Muncii (Titlul IV - Dialogul social), cat si in Legea nr. 62/2011 privind dialogul social. Potrivit definitiei legale prevazuta de Legea dialogului social, sindicatul este o forma de organizare voluntara a angajatilor, in scopul apararii drepturilor si promovarii intereselor lor. - ca şi alte interdicţii, în perioada 2019-2021, în conformitate cu art 36 din OUG nr. 114/2018, se păstrează neacordarea de tichete cadou, premii, prime şi indemnizaţie de vacanţă, drepturi prevăzute de Legea de salarizare a personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017. - în conformitate cu art. 34 alin

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 31 august 2012 **) Republicată în temeiul art. 80 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea nr. 62/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial al României. Acte legislative și normative. Legea privind acordarea indemnizației urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19 nr. 127/2020. Accesează AICI ultima versiune

Integral: LEGEA 62/2011, Actualizata 2018, a dialogului socia

LEGEA nr.54 din 24 ianuarie 2003 sindicatelo

Legea privind bugetul de stat pe anul 2020 a fost publicată cu prevederea referitoare la majorarea salariilor de funcție cu 1/3 din diferența prevăzute de lege pentru anul 2022 și cel/cea din luna decembrie 2019.. Articolul 45 - Legea 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020. În aplicarea prevederilor art. 38 alin.(4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului. Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor. 2019 at 2:09 pm. de neglijat.Si acum primim bani cu taraita ptr.ore de weekend din 2016 in urma procesului castigat acum 2 ani.Asa e legea,sa fie dati in termen de cinci ani.Dar,bine ca avem de primit.. (1) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, care se referă expres inclusiv la apărarea drepturilor ce decurg din contractele individuale de muncă, precum și din acordurile privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, situaţie în care interesele sunt cu precădere individuale, cât și din dispoziţiile fostului art. 282 din.

A fost publicată Legea Sindicatelor actualizată AGROINDSIN

 1. We would like to show you a description here but the site won't allow us
 2. Discuţiile despre modificarea legii dialogului social au început în urmă cu circa doi ani. După alegerile eurparlamentare, când s-a simţit vulnerabilitatea Guvernului, sindicatele au readus legea pe tapet propunând modificări care să transforme legea dialogului într-una a sindicatelor. Dintre modificări menţionăm liberalizarea grevei şi reducerea pragului de reprezentativitate.
 3. 17.07.2019 - Legea nr. 131/2019 pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 06.05.2019 - Ordinul MEN nr. 3952/24.04.2019 privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar în sesiunea 2019
 4. Similare. Adresa FSLI catre MEC -probleme legate de Legea 221-planurile cadru 28/11/2019 În INFORMARI. Adresa FSLI catre Senat-propuneri legislative FSLI 28/11/2019 În INFORMARI. Adresa FSLI inaintata MEN prin care solicitam sa nu se faca modificări asupra Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare.
 5. d) 5 reprezentanţi ai sindicatelor, desemnaţi de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional; e) 3 reprezentanţi ai pensionarilor, desemnaţi de organizaţiile naţionale ale pensionarilor. 10. La articolul I, punctul 140 se modifică şi va avea următorul cuprins: 140. La articolul 153, literele f), i) şi j) se abrogă. 11
 6. Legea 221/2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Dată act: 18-nov-2019. Emitent: Parlamentul. Parlamentul României adoptă prezenta lege.. Art. I. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.
 7. istrul Ana BIRCHALL în discuțiile purtate cu reprezentanții sindicatelor din sistemul penitenciar.. Prin această lege, se armonizează conținutul prevederilor legale.
Legea prin care pădurarii primesc arme letale, promulgată

Ordonanţa de urgenţă nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene În vigoare de la 10 aprilie 2019 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 275 din 10 aprilie 2019. Formă aplicabilă la 11 aprilie 2019. Având în vedere că prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 528/2018 referitoare la obiecţia de. Art. 221. (1) La angajatorii la care sunt încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi la care nu sunt constituite organizaţii sindicale reprezentative conform legii, interesele salariaţilor pot fi promovate şi apărate de reprezentanţii lor, aleşi şi mandataţi special în acest scop. (2) Reprezentanţii salariaţilor sunt aleşi în. a) din Legea nr. 129/2019, beneficiarul real este: persoana sau persoanele fizice care deţin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acţiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin.

Art. 223. Reprezentanţii salariaţilor au următoarele atribuţii principale: a) să urmărească respectarea drepturilor salariaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu contractul colectiv de muncă aplicabil, cu contractele individuale de muncă şi cu regulamentul intern; b) să participe la elaborarea regulamentului intern Legea 230/2019. 3 decembrie 2019. 3 decembrie 2019. Legea 230/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene. Dată act: 25-nov-2019 Între anii 1919 și 1921 dezvoltarea uniunilor sindicale s-a accentuat, iar după 1924 s-a trecut la reorganizarea sindicatelor ca entități juridice, pornind de la Legea nr. 21/1924. Prin Decretul nr. 358/1949, întregul patrimoniu sindical este strâns sub umbrela Confederației Generale a Muncii, înființată la data de 11 iunie 1945 Vă facem cunoscut că urmare şi a demersurilor şi acţiunilor Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie (F.N.S.A.), a fost adoptată, promulgată şi publicată în Monitorul Oficial nr. 276 din 28 martie 2018 Legea nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, acesta intrând în.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, alături de celelalte federații reprezentative din sistemul de educație, a participat astăzi, 19.11.2019, la o întâlnire cu Premierul României, Ludovic Orban și cu ministrul Educației și Cercetării-Monica Anisie. În cadrul întâlnirii au fost discutate principalele probleme cu care. Legea 85 prevedea eşalonarea pe 5 ani de zile a plăţii către cadrele didactice care nu au beneficiat de majorarea din 2008, între 2008 şi 2011. 2019 - 25% din valoarea diferențelor salariale; Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ anunță că Guvernul României trebuie să se aștepte, în perioada următoare. Legea Privind Respingerea Plafonării Pensiilor Militare In Plenul Parlamentului Federatia Sindicatelor Din Administratia Nationala A Penitenciarelor. Http Ancmrr Ro Wp Content Uploads 2019 09 Proiect Final Oug Modif L223 2015 Agreat In Ccmrr Pdf. Modificare legea pensiilor militare 2017. 153 2017 privind salarizarea personalului plătit.

Sindicatul - ce este, rolul lui si conditii de infiintar

Industrial Filters & Housings. Range of Sizes & Micron Rating Reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ solicită senatorilor României să voteze legea privind protecția cadrelor didactice. 20.09.2019, Sputnik Moldova-Români

10.06.2019 Stiri. Discuţiile despre modificarea legii dialogului social au început în urmă cu circa doi ani. După alegerile eurparlamentare, când s-a simţit vulnerabilitatea Guvernului, sindicatele au readus legea pe tapet propunând modificări care să transforme legea dialogului într-una a sindicatelor. Dintre modificări menţionăm. LEGEA patronatelor L. nr.54/2003: LEGEA sindicatelor H.G. nr.369/2009: privind constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice centrale şi la nivel teritoria Dupa aceea, va fi retrimis sindicatelor, cu care ministrul a avut recent discutii: Am avut o discutie cu liderii lor de sindicate, cu Federatia Sindicatelor din Industria Prelucratoare, de la prelucrare de lemn pana la industria petrochimica. Discutiile au fost axate pe Legea dialogului social

Legea Pensiilor a fost modificata din nou in octombrie 2016, prin completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Astfel a devenit Legea nr. 172/2016. Legea nr. 172/2016, promulgata joi prin decret prezidential, va intra in vigoare la 30 de zile dupa publicarea in Monitorul Oficial Nesecret 30.09.2020. C O M U N I C A T - Legea e lege pentru toți - Vă supunem atenției un incident petrecut pe raza județului Constanța, în care au fost implicați agenți de poliție, colegii noștri și membrii ai Sindicatului Național al Agenților de Poliție, caz care a fost prezentat și în presa locală Astăzi, 30 iunie 2017, la solicitarea Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, transmisă prin adresa nr. 502/26.06.2017, Președintele României a promulgat Legea pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice În Monitorul Oficial nr. 661/2018 partea I din data de 30.07.2018 a fost publicată Legea nr. 221/1018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice ce va intra în vigoare de la 02 august 2018

Dl Ghişe Ioan a mai menţionat că este convins că Propunerea legislativă privind Legea sindicatelor are multe lacune şi că se gândeşte chiar să o retragă dacă vorbitorii prezenţi vor concluziona că se impune acest lucru. Tot în acest context, a menţionat că domnia sa procedează des în această manieră, adică primeşte chiar. Legea 195/07.09.2020 - Statutul Personalului Feroviar. 2.379 de aprecieri · 3 discută despre asta. Legea 195/07.09.2020 privind statutul personalului.. Adunarea Generală a Delegaților. Se convoaca A.G.D. a S.A.N.R.S. în perioada 25-27 Iulie 2021 și vor avea loc alegeri. Detaliile se transmit pe e-mail liderilor de grupă sindicală

LEGE 62 10/05/2011 - Portal Legislati

 1. Decizie 947 din 17.12.2019. DREPT CIVIL. LITIGII DE MUNCĂ. Legea nr. 153/2017. Aplicarea etapizată a legii. Sporurile prevăzute la subpct. 6.2, lit. a) (pct. 1, 2), pct. II, lit. A, Capitolul II, Anexa VIII din Legea nr. 153/2017. Îndreptățirea personalului direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor la aceste.
 2. istrul Ana BIRCHALL în discuțiile purtate cu reprezentanții sindicatelor din sistemul penitenciar
 3. Reprezentativitatea sindicatelor. Dată: 13.09.2017 Autor: avocat iulia dumitru 0 Comentarii. Având în vedere că un sindicat, cuprinzând câțiva membri nu poate avea aceeași greutate cu un sindicat care grupează 90% dintre salariații unei unități, legiuitorul a reglementat în cuprinsul Legii nr. 62/2011, reprezentativitatea.
 4. Legea 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal Legea 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social Legea 2/2013 Lege privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura.
 5. Propunerile sindicatelor privind legea pensiilor militare -1. 4 februarie 2015 Categoria Actualitate, Despre Armata, Stiri Interne Scris de . Motto. La spitalul de nebuni, directorul adună pacienţii şi li se comunică că li s-a aprobat cererea de a avea o piscină în care să facă sărituri de la trambulină
 6. Citeste si: Legea Pensiilor a fost modificata. Iata cum se va majora anual punctul de pensie Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a anuntat miercuri ca Legea pensiilor va avea in 2019 un impact bugetar de 8,4 miliarde de lei, in 2020 de 24,8 miliarde, in 2021 de 51 de miliarde, iar in 2022 de 81 de miliarde de lei

Legea sindicatelor ar fi finalizata; urmeaza discutii referitoare la Legea Patronatelor. Prima lege din pachetul care reglementeaza dialogul social pe piata muncii, respectiv Legea sindicatelor, a fost finalizata si urmeaza dezbateri si negocieri pe marginea propunerilor de modificare a Legii patronatelor, a declarat, vineri, secretarul de stat. Legea privind acordarea indemnizației urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19 nr. 127/2020. Buletin informativ al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova pentru trimestrul IV, 2019. 2019. Download În Monitorul Oficial, Partea I nr. 902 din 16.11.2017, a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, (care se aplică de la momentul publicării), prin care toți angajatorii din ROMÂNIA sunt obligați să demareze negocieri colective cu proprii salariați, în vederea majorării salariilor brute Proiect legea pensiilor militare 2019. 21 din legea nr. Articolul continuă mai jos pensiile de stat pentru militari polițiști și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare sunt reglementate începând cu data de 1 ianuarie 2016 de legea Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) cere preşedintelui Klaus Iohannis să promulge modificările aduse Legii Educaţiei Naţionale, prin care sunt aduse o serie de îmbunătăţiri învăţământului preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, unele la propunerea sindicatelor

Acte legislative și normative CNS

Adresa FSLI -Comisie educatie Senat-Legea 221-2019. Descarca documentul. 1; 2; Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant. Federaţia Sindicatelor din Silvicultură Sindsilva. 115 likes. Federaţia Sindicatelor din Silvicultură SINDSILVA din Republica Moldov Sindicatul Polițiștilor Locali Călărași a aderat la U.S.P.L.R. Începând cu data 14.02.2019, urăm bun venit în cadrul familiei Uniunii Sindicatelor Polițiștilor Locali din România, membrilor Sindicatului Polițiștilor Locali Călărași. Bine ați venit

LEGE 55 15/05/2020 - Portal Legislati

 1. istraţia publică locală în ce priveşte Legea.
 2. Legea Sindicatelor LEGEA nr. 54 din 24 ianuarie 2003 Legea sindicatelor CAP. 1 Dispozitii generale ART. 1 (1) Sindicatele, denumite in continuare organizatii sindicale, sunt constituite in scopul apararii drepturilor prevazute in legislatia nationala, in pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, precum si in contractele colective de munca si promovarii.
 3. Comunicat de presă privind legea dialogului social. 11 iunie 2019 News Share: buna guvernare, cdr, Coalitia pentru dezvoltarea romaniei, politici publice, rbl si cdr Parlamentul ar trebui să caute un acord al patronatelor și sindicatelor reprezentative la nivel național pe schimbările propuse

Cetățeni, salariați, sindicaliști, reprezentanți ai sindicatelor, reprezentanți ai patronatelor și manageri și-au exprimat, în scris și verbal, punctul de vedere cu privire la Legea nr.62/2011 a dialogului social, având în vedere normele propuse de Guvern prin proiectele de acte normative trimise spre consultare partenerilor sociali Vă facem cunoscut că recent a fost adoptată si promulgată Legea nr. 156/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.Marea majoritate a textelor vizează procedurile privind resursele umane - organizarea, atribuţii, avize ale Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, carierea funcţionarilor publici - concursuri, promovări. ANUNȚ privind Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului • În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare, UNBR are obligația de a emite reglementări și instrucțiuni sectoriale în vederea aplicării dispozițiilor acestei leg

Legea 80/1995, Actualizata 2020, privind statutul cadrelor

De la beneficiarii de lucrări agricole, la inspecțiile teritoriale de muncă, au parvenit 807 extrase din Registrele de evidență, din care 629 de extrase pe parcursul lunilor ianuarie - octombrie 2019. În registre sunt vizate 19.428 de persoane cu statut de zilier, din care 14.945 de lucrători-zilieri care au activat în lunile ianuarie. Team KIT LEGEA Nizza in 2 days. Only 30€ with socks and numbers! Informacija. Teamwear In 48 h. Basketball KIT LEGEA Portland in 2 days. Only 25€ with numbers! Informacija. money back guarantee. Information. Teamwear In 48 H. Team KIT LEGEA Narbona in 2 days. Only 34€ with socks and numbers Nr. crt. LEGEA nr. 227/2015 LEGEA nr. 296/2020 DATA APLICĂRII 1 b) clădire - orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte

Legea 127 din 2019 - legea pensiilor din 2021 - pensii

Salariile de funcție majorate cu 1/3 din diferența până la

 1. Articolul 391. (1) Prezentul cod intră în vigoare la 1 octombrie 2003, cu excepţia prevederilor referitoare la acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani din art.124 alin. (2) şi art.127 alin. (1), care vor intra în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 2004
 2. Citu, despre modificarea legii sindicatelor: Singurii oameni care au ramas in functie 30 de ani sunt liderii de sindicat. Premierul Florin Citu a declarat ca trebuie sa existe o discutie in societate privind legea de organizare si functionare a organizatiilor sindicale, in contextul in care liderii de sindicate sunt singurii oameni care au ramas in functie timp de 30 de.
 3. DECLARATIE cu privire la majorarea preturilor la carburanti si consecintele acesteia asupra ramurii agroalimentare. iunie 2nd, 2021 Corina Bulat. DECLARAȚIE comuna intre FNSAA Agroindsind si FNPAIA: Cu privire la majorarea în lanț a prețurilor la carburanțiși consecințele acesteia asupra ramurii agroalimentare: DECLARATIE COMUNA.
 4. În MONITORUL OFICIAL al României, nr. 1166 din 2 decembrie 2020, s-a publicat Legea nr. 278 din 27 noiembrie 2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în.
 5. Federația Sindicatelor din Asigurări și Bănci: Legea dării în plată, în forma actuală, poate aduce grave prejudicii economiei Federația Sindicatelor din Asigurări și Bănci solicită autorităților să analizeze. Curs Valutar BNR. Cel mai bun curs leu/euro de la casele de schimb valutar ale principalelor banci comerciale.
 6. Etichetă: legea 62/2011. Articole 3. Sindicate. Sindicatele și reprezentanții sindicatelor în legislația națională și internațională decembrie 2019 (1) octombrie 2019 (3) iulie 2019 (4) mai 2019 (2) aprilie 2019 (3) februarie 2019 (4) ianuarie 2019 (8) iulie 2018 (1

Legea Dialogului Social și noua Lege a Pensiilor, dezbătute în Consiliul Național Tripartit 12:08 6 iunie 2019. 0. 167. Premierul Viorica Dăncilă a prezidat reuniunea Consiliului Național Tripartit, convocată astăzi, la Palatul Victoria, de ministrul Muncii și Justiției Sociale, Marius Budăi, în calitate de vicepreședinte al. Reprezentanţii poliţiştilor o critică pe ministra de Interne Carmen Dan spunând că cele mai importante solicitări venite din partea sindicatelor nu se regăsesc în legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice

Codul muncii actualizat 2019. Descarca Legea nr. 53/2003 (Codul muncii) actualizata 2019 in format Word sau PDF. Asistenta, Consultanta si Reprezentare juridica avocat dreptul muncii. Concediere 2019, Salarizare 2019, Pensionare 2019 Indice de corectie 2021; Valoare indice de corecție până la 01.09.2021; Ce prevede legea 127/2019 referitor la indicele de corecție ? Indicele de corecție pentru 2021. Apărut ca o necesitate pentru protejarea puterii de cumpărare a pensiei, după ani în care valoarea punctului de pensie nu a ținut pasul cu inflația, indicele de corecție a fost inclus in legea 263 din 16 Decembrie 2010 Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ care reprezintă interesele a peste 165.000 de angajați din sistemul de educație, consideră că legea prin care se oferă protecție cadrelor didactice în îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției reprezintă o necesitate a sistemului de învățământ 29 noi, 2019 18:02 0. 457. Legea prevede că patrimoniul Sindicatelor este inviolabil, indivizibil și nu poate fi naționalizat, însușit, înstrăinat sau gestionat de alte persoane, inclusiv de autoritățile publice, fără acordul proprietarului. Sindicatele și asociațiile lor posedă, se folosesc şi dispun de patrimoniul care le. Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat, marţi, că a avut discuţii cu liderii de sindicate din industria prelucrătoare axate pe Legea dialogului social, iar materialul final privind acest proiect de act normativ va fi primit miercuri de la Comisia pentru muncă din Camera Deputaţilor şi retrimis sindicatelor

Decizie importantă a ÎCCJ privind salarizarea la nivel

Aceste modificări trebuiesc operate cât mai rapid cu consultarea obligatorie a partenerilor sociali, în special cu consultarea sindicatelor, obligație prevăzută în Legea 62/2011. Trebuie să ne regrupăm, să strângem rândurile și să continuăm lupta până când fiecare revendicare va fi câștigată, până când fiecare. Vineri, 21 iunie 2019, 09:00-15:00 - Întâlnire de lucru cu reprezentanții Sindicatelor personalului auxiliar de specialitate și IT din instanțe și parchete, pe probleme specifice care vizează Legea de organizare și funcționare - statut și alte probleme curent Pentru un program complet de lucru 167,333 ore, in medie, pe luna, in anul 2019 valoarea medie orara a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata reprezinta 14,044 lei/ora pentru cuantumul de 2.350 lei lunar, in cazul personalului incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu o vechime in munca de cel. Prin Legea nr. 62/2011 a dialogului social au fost introduse o serie de reglementări care îngrădesc activitatea sindicală și îngreunează dialogul dintre partenerii sociali, cum ar fi: dificultatea sindicatelor de a-și constitui sediul în cadrul unității; lipsa de protecție a liderilor de sindicat după încetarea mandatului. Daniel Funeriu / Legea Educatiei. Fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu, a facut o analiza a masurilor luate de autoritatile poloneze in Educatie, masuri similare cu cele incluse in Legea Educatiei. Astfel, arata Daniel Funeriu, in 1999, Polonia a trecut prima clasa de liceu la gimnaziu si a scazut durata liceului de la 4 ani la 3 ani

Legea Salarizarii Sanatate 2018 - 1ANP: Legea privind statutul poliţiștilor de penitenciare aMinistrul Sănătăţii şi reprezentanţii sindicatelor dinSindicatele pichetează Guvernul

Sentinţă civilă 35 din 08

Monthly Archives: February 2019 13.02.2019 - Anunturi SINTEZA demersuri FNSA privind Legea nr. 153/2017 si SESIZARE Avocatul Poporului pentru neconstitutionalitatea art 11 alin. (1) si (4) din Legea nr. 153/201 Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva, singura organizație sindicală reprezentativă pentru sectorul silvic din România, având un număr de peste 15.000 de membri, organizează în data de 24 septembrie 2019 la sediul Camerei Deputaților, între orele 10:00 - 14:00, o adunare publică pentru a aduce un omagiu celor 5 silvicultori care în ultimii ani și-au dat viața. 27 februarie 2019 -Mesagerul de Covasna: Sanitas va înainta Ministerului Sănătăţii o propunere de reorganizare a medicinei şcolare. luminita-27/02/2019. Revista presei Premieră medicală pentru Europa de Est, la un spital privat din Brașov - transplantul robotizat de rinichi

Concertul dedicat Zilei Internaționale a Femeilor în

lege5.r

2019 I. CONDIŢII GENERALE DE ADMITERE În conformitate cu prevederile art. 138,142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199, 200 şi 277 şi 307 (alin. 17) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare ale Legii nr. 288/2004 privind organizare Ne-am consultat cu profesori, cu directori, am lucrat cu juriști din partea sindicatelor, am organizat îndelungi dezbateri.Coșmarul nostru cel mai mare atunci (ca și acum) când am elaborat legea a fost că incidentul 9 ianuarie (care a dus la schimabrea a peste 700 de directori de școli) se va repeta la scară națională în luna august. Adrese depuse la instituții - aprilie 2019 Adrese înaintare - POCA Afiș Broșură Chestionar studiu Comunicat de presă - Conferința de lansare Comunicat de presă Dialogul Social - Suport de curs Metodologie - achiziții Metodologie - grup țintă Metodologie - proces de formare Plan de comunicare Procedura - management Proiect propuneri modificări [